Apsveicam Hertu Ezeru, kuŗa nosvinēja savu 95. jubileju!

2015. g. 28. augustā, Kristus Dārzā

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >