Apsveicam Hertu Ezeru, kuŗa nosvinēja savu 95. jubileju!

2015. g. 28. augustā, Kristus Dārzā

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >