Kā esi paredzējis atzīmēt šī gada beigas?

Spriežot pēc rakstu daudzumu medijos, kuros doti norādījumi kā izārstēties no paģirām, arī šogad netrūks iespēju cilvēkiem izbaudīt Vecgada vakara svinības ar uzviju!

Citi būs izvēlējušies labāk palikt mājās ar ģimeni vai ar tuvākiem draugiem. Varbūt aizvadītais gads ir licis priekšā tik daudz neatrisinātu grūtību, ka nevar sevi piespiest izlikties jautrs esam.

Life's enjoyment

Life’s enjoyment

Kungs, tu esi bijis mums mājoklis
audžu audzēs!
Pirms kalni dzima
un pirms tu dzemdēji
zemi un pasauli,
no mūžiem līdz mūžiem tu – Dievs!
90. psalms 1,2.
Bībele Jaunā Tulkojumā

Vienalga kā to atzīmē, pāreja no viena gada uz nākamo saistās ar vairāk, nekā vienīgi ciparu izmainīšanu.

Var izmantot to kā dāvanu izmantojot iespēju reflektēt, it kā paildzinot pauzi pirms pulkstenis sit pusnakti. Šī pāreja tad kļūst par iespēju piedzīvot žēlastību, Dieva laipnību, lai apzinātā paļāvībā varētu ieiet jaunā gadā. To darot cilvēku radīta laika apziņu (chronos) kļūst mazāk nozīmīga, kamēr apziņa par Dieva laiku (kairos), – telpa, kurā lemt, piedzīvojot Dieva glāstu paplašinājas.

Šādā veidā var saskatīt viena gada noslēgumu un nākamā iesākumu kā dāvanu. Tajā var mīlestībā pieņemt to, kas iemācīts, vai apgūts, un atvērt sevi uzticībā tam, kas atklāsies.

Novēlu jums sajust Kristus svētību pārejot no viena gada uz nākamo. Lai tas jums dāvā mieru un ļauj cerībai piedzimt jūsu sirdīs.

Mācītāja Ilze

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >