Svētdien 3. janvārī DIEVKALPOJUMS SIDRABENĒ

Plakats 3. jan 2016.001

Gudrie ievada jauno gadu.
10:00-11:00 Nodarbības bērniem visos vecumos: “Sekosim zvaigznei!” Arī iespēja uzdot jautājumus māc. Ilzei par ticību, svētkiem.
11:00 Dievkalpojums abās valodās. “Ar kādu gudrību viņi dalītos ar mums šodien?”
“Twelfth Night” rotaļas tradicionālo dziesmu pavadībā. Vadīs Kaiva Sukse.
12:00 Kopīgas pusdienas. Šoreiz pavāre Krissy gatavos kariju karību stilā (vircots pēc latviešu gaumes. Būs pieejami stiprināšanas līdzeklis!)
Laipni lūdzam paņemt līdz salātus vai saldo pēc iespējas.
Pateiksimies, ja var pieteikties draudzes birojā, vai pie Krissy vai māc. Ilzes.

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >