Mīļā Sv. Andreja draudze!

Controindicazioni della pillola di Cialis este sitio web mg e 20 mg. Il Tadalafil Lilly è stato giudicato un farmaco sicuro, i cui effetti indesiderati sono più che gestibili. Ecco perché siamo convinti che sceglierai la nostra farmacia per comprare online il tuo primo (o prossimo) ordine di Tadalafil generico: comodità...

Jūsu ziedojumi šogad palīdzēja:
• Nogādāt Kristus Dārza laipni atvēlētos ratiņkrēslus un citas palīgierīces vecajiem ļaudīm, kas citādi nevarētu tās atļauties, mūsu māsu draudzēs un pansionātos
• Atbalstīt Zupas virtuvi Rīgā, kas pabaro vistrūcīgākos un visizsalkušākos
• Iepriecināt vecos ļaudis mūsu māsu draudzēs ar Ziemassvētku pārtikas groziem
• Nosūtīt Zemītes un Durbes māsu draudžu bērnus uz vasaras nometni
• Palīdzēt Zvannieku mājām, kas dod drošu, ģimenisku vidi bāreņiem, kā arī bērniem, kas cietuši no viņu vecākiem
Vissirsnīgākais paldies Solveigas Miezītes ģimenei! Kā Solveiga & ģimene bija vēlējusies, viņas piemiņas ziedojumi atbalstīja Zvanniekus.
Liela pateicība arī Kristus Dārzam, un Laimai Stikutei personīgi, par ziedotajām palīgierīcēm!
Atsauksme no Zemītes draudzes:
Bērni ar prieku mācās svētdienas skolā. Četras vecākās grupas meitenes ar Sv. Andreja draudzes dāsnu atbalstu vasarā bija kristīgajā nometnē „Imantas” Brocēnos. Mājās pārbrauca atpūtušās, izglītojušās un laimīgas, kā svētītas gaismas apgaismotas. Lai Dieva svētība allaž stāv klāt visiem dāsnajiem atbalstītājiem! Bērni sūtu lielu paldies Jums tālumā.

Lūdzam Jūs ziedot arī šajos Ziemassvētkos! Par $20 un lielākiem ziedojumiem saņemsiet nodokļu atlaides kvītis.

2016. gada 22. janvārī gaidām visus Alliance Francaise, 24 Spadina Road, Toronto:
• Pl. 7:00 vakarā Zīles Liepiņas foto izstāde Neviens neko nesaka, visi visu atceras
• Biodinamisks vīns & uzkodas: Sommelier Zinta Steprāne, The Living Vine
• Pl. 8:00 vakarā Ručs un Norie, režisores Ināras Kolmanes dokumentāla filma:

Antropoloģijas maģistratūras studente Norie Tsuruta no Japānas ierodas Latvijā, lai pētītu un rakstītu savu maģistra darbu par suitu novadu. Te viņa satiek vienu no vecākajām suitu sievām Mariju Steimani, sauktu par Ruču, kura nezina ne vārda angliski, toties dzied. Norie iemācās latviešu valodu un dziesmas. Un antropoloģiskā interese pamazām pārvēršas patiesā gara tuvībā, kas neapdziest pat tad, kad Norie ir spiesta atgriezties Japānā. Turpmāk Latvija un Japāna ir saistītas ar neredzamu un ļoti personisku pavedienu – Ručs raizējas par Norie „tur, tālumā” un uztraucas par katru zemestrīci Japānā. Bet Norie sauc Ruču par savu Latvijas vecmāmiņu, vēlas atgriezties un savā dzimtenē iet uz futbola spēli latviešu tautastērpā un kopā ar draugiem sauc: „Sarauj, Latvija!”

Jūsu Palīdzība Latvijai

Atbildēt