SIDRABENĒ 7. FEB. – DALĪŠANĀS AR GAISMU

10:00-11:00 AKTIVITĀTES VISIEM. Pārrunu brīdis ar māc. Ilzi.
11:00-12:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS (piemērots bērniem).
“Skaņu Ritenis” vadīs mūzikālo daļu!
12:00- PUSDIENAS. Šefpavāre Krissy varīs sātīgu zupu. Būsim pateicīgi par jūsu piedalīšnos ar salātiem, piedevām vai saldo ēdienu!
Lūdzu paņemiet līdzi sveces svētīšanai.

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >