AICINĀJUMS! Laipni lūdzam draudzes locekļus uz DRAUDZES PĒCPUSDIENU 24.01.2016!

Doc Shot 3 exteriorSvētdien, 24. janvārī, pēc dievkalpojuma ABĀS VALODĀS.

Atzīmēsim savu pirmo darbības gadu Sv. Jāņa baznīcas telpās. IZRĀDĪSIM MŪSU DRAUDZES 65 GADU JUBILEJAS PROJEKTA DOKUMENTĀLFILMU par Sv. Andreja baznīcā pavadītajiem 63 gadiem. 35 minūšu gaŗā filma veidota no intervijām ar vairākiem bijušajiem draudzes priekšniekiem un darbiniekiem, draudzes dibinātājiem un dažādas paaudzes draudzes locekļiem. Parādās arī izvilkumi no vāirākiem dievkalpojumiem un sarīkojumiem, kopā ar vēsturiskām bildēm no draudzes archīviem un privātiem bilžu krājumiem.

Filma ir abās – latviešu un angļu valodās.

Piedāvāsim vieglas pusdienas un kafiju pret ziedojumiem. Uz pusdienām lūdzam pieteikties draudzes birojā: 416-924-1563 / admin@standrewslatvian.org

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >