Palīdzība Latvijai rīkotās “BURVĪGĀS BROKASTIS” 8. maijā

Burvigas 2

PALĪDZĪBA LATVIJAI komiteja piedāvā:

“BURVĪGĀS BROKASTIS”, Ģimenes dienā, 8. maijā no 09:00 līdz 11:00
11:00 Dievkalpojums ABĀS VALODĀS ar dievgaldu
$15 / bērniem no 6-12 g.v. $5 / zem 6 g.v. par brīvu

Visi ienākumi par labu trūcīgām ģimenēm Latvijā

Burvigas 2

Burvigas 2

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >