Trinidad & Tobago vakars SIDRABENĒ, 16. jūlijā

Sestdien, 16. jūlijā SIDRABENES kafejnīcā:

TRINIDAD & TOBAGO vakars

Pulkstens 17:00

$20 vakariņas

Spec. dzēriens (papildus maksa)

50/50 loterija, mūzika, prieki un lustīga gaisotne!

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >