11. Decembrī Bērnu Eglīte + 18. Decembrī Dāmu komitejas “Svētku pēcpusdiena visiem”

“CLICK HERE FOR FLYER”

11. decembrī, Adventa 3. svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS (Sv. Andreja)

SVĒTDIENAS SKOLAS ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE
Visi bērni mīļi gaidīti piedalīties Ziemassvētku stāsta iztēlošanā!
Lūdzam atnest neiesaiņotu dāvanu bērniem (līdz $20), nodošanai trūcīgām ģimenēm.

18. decembrī, Adventa 4. svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

ZIEMASSVĒTKU PĒCPUSDIENA VISIEM (Sv. Andreja dāmu komiteja)
* Siltas pusdienas ar saldo ēdienu, kūkas un kafija / tēja / sula
* Ziemassvētku dziesmu dziedāšana
(Pusdienas pret ziedojumiem, sākot ar $10)

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >