2. aprīlī SIDRABENĒ: LIELDIENU nodarbības, dievkalpojums, kopīgas pusdienas + SIDRABENES PILNSAPULCE

2. APRĪLĪ SIDRABENĒ:

10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem un pieaugušajiem – olu krāsošana!
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu
12:00 Kopējas pusdienas. Šefpavāre Krissy gatavos galveno ēdienu, aicinām paņemt līdz piedevu, vai saldo.
14:00 SIDRABENES PILNSAPULCE
Sidrabkalna ēkā

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >