PIEZĪME: Sv. Andreja draudzes kvadrātu (patch) izgatavoja un nogādāja INTA BRIEDIS!

STĀSTU SEGA LATVIJAI – ārzemēs dzīvojošo latviešu veltījums Latvijas valsts simtgadei

Stāstu sega Latvijai – atklāšana 8. februārī Alūksnē, Alūksnes muzejā pl. 17:00.

Pirms diviem gadiem LaPa darbiniekiem radās ideja izveidot STĀSTU SEGU Latvijas simtgadei, izmantojot tekstilmozaīkas (patchwork) rokdarbu tehniku. Tekstilmozaīkas (patchwork) segas ir tradicionāls rokdarbu veids angliski runājošās zemēs. Izmantojot tekstilmozaīkas tehniku, dažādi, nelieli auduma gabaliņi tiek sašūti kopā vienā segā. Šādas segas nereti ieguva pat simbolisku nozīmi, un tika mantotas no paaudzes paaudzē, jo auduma gabaliņi bija ņemti no dažādos dzīves posmos svarīgām tekstīlijām – kāzu vai kristību kleitām, bērnu sedziņām, tautas tērpiem u. c., tādējādi atspoguļojot dzimtas dzīves notikumus daudzu gadu garumā. Segas sašūšanai bieži rīkoja talkas (quilting bees), kurās sievietes kopīgā darbā veidoja segu, vienlaikus stiprinot savstarpējās saites sarunās un dziesmās.

STĀSTU SEGAS mērķis ir atklāt un veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu piederību Latvijai, ieguldot kopīgā rokdarbā gan savas domas par Latviju, gan arī darbu. Projekts devis iespēju latviešiem ārzemēs visās paaudzēs aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma un valodas spējām. STĀSTU SEGA ir unikāla dāvana Latvijai, kura liecinās nākotnes paaudzēm, ka Latvijas simtgades laikā dzīvojušajiem latviešiem pasaulē viņu Tēvzeme ir svarīga un mīļa!

STĀSTU SEGAS īstenošana notika vairākos posmos. Projekta pirmajā posmā (09/2016-08/2017) muzeja darbinieki izsūtīja informāciju ārzemēs dzīvojošiem latviešiem – biedrībām, draudzēm, skolām, nometnēm, dažādām kopienām, Latvijas vēstniecībām u.c. Pēc noteiktiem parametriem sagatavotie tekstila darbiņi 15 x 15 cm lielumā visai drīz sāka nākt pa pastu no dažādām valstīm uz muzeja krātuvi Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Kopumā projekta ietvaros tika saņemti pavisam 1097 kvadrātiņi no visas pasaules! No tiem 840 darbiņu gatavojušas sievietes, 257 – vīrieši dažādās vecuma grupās. STĀSTU SEGAS gabaliņi uz Latviju atceļojuši gan no ASV – 564, gan Eiropas – 188, gan Kanādas – 183, gan Austrālijas – 117, gan Āfrikas – 12, gan Āzijas valstīm – 8.

Projekta otrajā posmā (09/2017-01/2018) visus atsūtītos tekstila darbiņus projekta darbinieki glīti un mākslinieciski noformēja vienā vērienīgā kompozīcijā.

STĀSTU SEGAS salikšana notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibilā 2017. gada 14. oktobrī. LaPa muzeja darbinieki un palīgi šķiroja, kārtoja un salika vairāk kā 1000 kvadrātiņus vienkopus, klātesot citiem interesentiem un bibliotēkas apmeklētājiem.

Visi STĀSTU SEGAI atsūtītie darbiņi kopā tika salikti vairākās 7 1,5 m x 3 m lielās segās! Pēc tam segas rūpīgi un stingri sašuva Lielvārdes uzņēmuma “Linu māja” meistares.

Savukārt darinātāju pierakstītos stāstus un laba vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā muzeja darbinieki pārrakstīja datorā. Dati tika ievadīti multimedija prezentācijā, kura būs apskatāma līdz ar STĀSTU SEGU. Ikviens STĀSTU SEGAS skatītājs varēs datoros palielināt bildes un labāk apskatīt katru STĀSTU SEGAS kvadrātiņu, kā arī iepazīt darinātāju stāstus.

Projekta STĀSTU SEGA trešajā posmā notiks Latvijas simtgades dāvanas – STĀSTU SEGAS – izstādīšana vairākās vietās Latvijā.

STĀSTU SEGAS izgatavošanas norisi var iepazīt Facebook lapā – www.facebook.com/stāstusega.

Muzeja “Latvieši pasaulē” īstenoto projektu STĀSTU SEGA atbalstīja:
Valsts kultūrkapitāla fonds
Latvijas nacionālā bibliotēka
ASV vēstniecība Rīgā
ALA Kultūras fonds
Latviešu fonds
Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā Izglītības un kultūras fonds
Toronto latviešu kreditsabiedrība
Pēteris un Liene Kalniņi
Inese Liepiņa

Biedrība “Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs” (LaPa) ir privāta, bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2007. gadā. Biedrība uztur krātuvi, bibliotēku un biroju ar darbiniekiem Rīgā, kā arī aktīvu valdi un biedrus Latvijā un ārzemēs. LaPa veido ceļojošās izstādes, publikācijas, filmas un citus projektus par latviešu izceļotāju dzīvi, kultūru un devumu Latvijai. Laika gaitā ir plānots izveidot pastāvīgu muzeja ekspozīciju Rīgā vai kādā citā Latvijas pilsētā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Aija Abens

stastu.sega2018@gmail.com

26383060

Atbildēt