Amerikas latviešu baptistu draudžu koru apvienības: 69. DZIESMU DIENA

prezzo cialis farmacia Tabs, il vantaggio di usare Pastiglie Morbide rispetto alle pillole tradizionali per migliorare la potenza e per un efficace trattamento dei disturbi 69. DZIESMU DIENA / GARĪGAIS KONCERTS

Svētdien, 2018. g. 29. aprīlī / pl. 12:00, Sv. Jāņa baznīcā / 200 Balmoral Ave, Toronto

IEEJA BRĪVA – kolekte

Kopkorī piedalās dziedātāji no Amerikas latviešu baptistu draudžu koriem, Toronto draudzēm un apkārtnes
Programmā: Ē. Ešenvalda, P. Vaska, J. Lūsēna, V. Baštika, A. Purva un citu latviešu komponistu skaņdarbi
Dziesmu izvēle par godu Latvijas simtgadei

Instrumentālisti, stīgu ansamblis un solisti
Direģenti: Gunta Plostniece, Sarma Aļļe, Ralfs Augstroze, Vaira Gertnere

Pēc koncerta, mielasts lejas telpā (pret samaksu)

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >