69. DZIESMU DIENA / GARĪGAIS KONCERTS

Svētdien, 2018. g. 29. aprīlī / pl. 12:00, Sv. Jāņa baznīcā / 200 Balmoral Ave, Toronto

IEEJA BRĪVA – kolekte

Kopkorī piedalās dziedātāji no Amerikas latviešu baptistu draudžu koriem, Toronto draudzēm un apkārtnes
Programmā: Ē. Ešenvalda, P. Vaska, J. Lūsēna, V. Baštika, A. Purva un citu latviešu komponistu skaņdarbi
Dziesmu izvēle par godu Latvijas simtgadei

Instrumentālisti, stīgu ansamblis un solisti
Direģenti: Gunta Plostniece, Sarma Aļļe, Ralfs Augstroze, Vaira Gertnere

Pēc koncerta, mielasts lejas telpā (pret samaksu)

Atbildēt