27. maijā KINO PĒCPUSDIENA: latviešu film “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”

Sv. Andreja draudzes Dāmu komiteja

Laipni aicina VISUS uz KINO PĒCPUSDIENU

Svētdien, 27. maijā

Pēc dievkalpojuma: kafijas galds un latviešu filma visai ģimenei

“VECTĒVS, KAS BĪSTAMĀKS PAR DATORU”

Garums: 94 min. / ar subtitriem angļu valodā

Pret ziedojumiem

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >