VASARAS GARĪGĀS PĀRDOMAS AR MĀCĪTĀJU ILZI

SIDRABENĒ, sestdienas rītos, pl. 10:00 – 14./21./28. jūlijā un 11. augustā

Vispirms baudīsim brokastis kafejnīcā, tad pārrunāsim: “Kāpēc sliktas lietas notiek labiem cilvēkiem?”

Iepazīsimies ar Ījaba grāmatu un Harold Kushner domām grāmatā, “When Bad Things Happen to Good People”.

Visi laipni aicināti piedalīties!

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >