15. septembrī – SIDRABENES SEZONAS SLĒGŠANAS sarīkojums

Jura Eglīša piemiņas paviljons

Mūzikālais ansamblis “Skanda”

Ansamblis “Maximum 60”

CLICK HERE: pasākuma reklāma

SIDRABENEI PALIEK 65 GADI!

Sidrabenes jubilejas svinības 15. septembrī kopā ar sezonas slēgšanas sarīkojumu

Lūdzu atzīmējiet 15. septembri jūsu kalendāros un brauciet uz Toronto Sv. Andreja draudzes lauku īpašumu Sidrabeni svinībās! No rīta plkst. 10.00 notiks pakavu turnīrs Ivara Jansona vadībā. Izmaksās $20.00 no dalībnieka, kas ieskaita arī pusdienas. Vārdus vilks no cepures, lai nodibinātu komandas.

Pēcpusdienā plkst. 15.30 pie baseina atklās Juŗa Eglīša piemiņas paviljonu ar šampanieti, uzkodām un vienu SKANDAS dziedātu dziesmiņu.
Dodieties pēc tam kalnā, lielajā zālē, kur jūs plkst. 17.00 ar koncertu iepriecinās folloras ansamblis SKANDA, Jāņa Beloglāzova vadībā. Zāli greznos rudens dekorācijas un baudīsim garšīgas vakariņas.

Atzīmēsim Sidrabenei 65 gadu dzimšanas dienu un godināsim Latvijas 100 gadu jubileju! Ieejas maksa slēgšanas sarīkojumam būs $25.00, kas ieskaitīs koncertu, vakariņas un balli. Būs lielā un mazā loterija, kā arī kafijas galds pret ziedojumiem. Balles mūziku spēlēs pieci mūzikanti vārdā MAXIMUM 60.

Nāciet – priecāsimies, baudīsim, ēdīsim, dzersim un dancosim līdz pusnaktij!!!!

“SKANDA” SOLA KRĀŠŅU KONCERTU

Toronto latviešu mūzikas ansamblis Skanda atsāks šīgada darbību ar piedalīšanos Sidrabenes slēgšanas sarīkojumā 15. septembrī. Izpildīsim programmu par godu Latvijas simtgadei, Sidrabenes 65 gadu jubilejai un aizejošai vasarai. Apdziedāsim tēvzemi, dabu un arī iesaistīsim visus klātesošos kopīgā dziedāšanas priekā.

Skanda ir vokāliinstrumentāls ansamblis, kas pastāv jau sešus gadus. Mūzikālais pamats ir latviešu senas dziesmas un tautas dziesmas. Šo mūzikālo mantojumu pasniedzam gan tradicionālā dziedāšanas veidā, gan vokālo ansambļu sabalsojumos, gan izmantojot dalībnieku instrumentālistu spējas un radošu līdzdalību. Lielākais nopelns repertuāra izvēlē un mūzikas aranžēšanā ir mūsu ansambļa vadītājam Jānim Beloglāzovam.

Esam piedalījusies vairākos 18. novembŗa sarīkojumos, rīkojuši savu koncertu “Visu gadu dziesmas krāju”, kā arī uzstājušies ar citiem koŗiem un grupām Otavā, Hamiltonā un Čikāgā. Jūnijā dziedājām dzīvajā pārraidē no Toronto uz Rīgu Latvijas Radio 2 “Gadsimta gaŗākā līgodziesma” ietvaros.

Jāpiemin, ka Skandai ar Sidrabeni ir īpašas saites, jo tur varējām ar lielu prieku uzstāties un sadarboties ar latviešu grupām no malu malām jaukajos “Sidrabenes vainaga svētkos” pirms pagājušiem Kanadas dziesmu svētkiem.

Gaidīsim Sidrabenes un dziesmu draugus Sidrabenes slēgšanas sarīkojumā 15. septembrī!

(Dzintras Jansones raksts “Latvija Amerika” – 2018 g. 1. septembra izdevums)

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >