Šīs nedēļas vārdi
Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību Genesis 12:2 (1 Mozus 12:2)

Galda lūgšana
Dievs, svētī šo ēdamo un dzeŗamo, lai tas nāktu mums par labu. Svētī arī mūs, lai dalāmies ar citiem ar tavu mīlestību. Āmen

Ikdienas Bībeles lasījumi

Padomā lasot – ko katrs stāstā dara? Ko Dievs dara?

Svētdien:           Genesis 12:1-9              Dievs aicina Ābramu
Pirmdien:          Genesis 18:1-15            Solījums tiek dots no jauna
Otrdien:             Gensis 21:1-8                Solītais bērns piedzimst
Trešdien:           Genesis 25:19-34         Brāļi strīdās. Jēkabs un Ezavs
Ceturtdien:       Genesis 33:1-15            Brāli izlīgts: Jēkabs un Ezavs
Piektdien:         Genesis 37:25-36          Jēkaba sapņi
Sestdien:           Genesis 37:25-36         Sapņotājs atrodas grūtībās
Svētdien:           Genesis 39:1-23            Jāzepa cerība

Kā īstenot?
Kalpojam, tas ir, pievēršot uzmanību citiem, lai tos atbalstītu, ir veids kā mēs īstenojam Dieva neizmērojāmo mīlestību visai pasaulei.
Kā jūs, ģimenes lokā, varētu palīdzēt viens otram? Ar lūgšanu? Palīdzot ar kādu darbiņu? Gatavojot maltīti?
Kā jūs varētu to darīt kādam jūsu draugu lokā? Un vai paspējāt?

Neliels svētbrīdis
Aicinām to darīt vienatnē, ar kādu tuvu cilvēku, ģimenē.

Iesākot:

 • aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.
 • Lūgt: Dievs – tu esi solījumu pilns. Tas, ko devi Ābramam bija ne tikvien viņam un viņa ģimenei. Tu viņiem devi solījumus, lai caur viņiem visa pasaulei tiktu svētīta. Paldies Tev, Kungs, ka svētī arī mūsu dzīves. Turpini mūs uzrunāt tā, lai varam saredzēt un sajust šīs svētības, lai arī citi piedzīvotu svētību caur mums. Āmen.Pārrunājot:

Parunājiet viens ar otru, sirsnīgi. Un uzklausiet viens otru, ar sirdi.

 • Labs un slikts. Dalieties ar vienu lietu, kas ļāva justies mīlētam. Dalieties ar vienu lietu, kas lika nejusties tik mīlētam.
 • Padomājiet par šīs nedēļas stāstu. Svētību var piedzīvot kā apliecinājumu, uzmundrinājumu, laipnību, vai sargāšanu. Dalieties ar vienu veidu kā piedzīvoja Dieva svētību šodien/šonedēļ.
 • Gatavoties jaunnedēļas stāstam. Jāzepam ir jāsastrādā ar cilvēkiem, kas viņu nomoka. Būs arī brīži mūsu dzīvē, kad citi rod grūtības mums. Vai tu, vai kāds pazīstams piedzīvoja grūtības šodien? Kā tika galā ar to? Ko varētu citādi (labāk) darīt?Bībeles lasījums:
  Izlasiet šīs dienas Bībeles lasījumu. Tas var palīdzēt, ja arī pārlasa un ļauj vārdiem iesūkties.
  Ko Tu piedzīvo no šī lasījumā?

Kopā lūdzot:
Kopā teikt: “Svētī šo mīlestības apli, Dievs. Lai Tava mīlestība mūs vienmēr vieno. Palīdz mums dalīties ar citiem ar Tavu mīlestību. Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs…..

Noslēdzot:

 • Izdzēst svēci.
 • Ja pārējie klātesošie piekrīt, var uzzīmēt krustiņu otram uz pieres un pateikt, vai arī vienkārši rokas sadevušies pateikt: “Dievs tevi svētī, lai tu būtu par svētību citiem. Āmen.”

(Tulkots ar autoru atļauju)

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti!

Atbildēt