DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 23. līdz 30. septembrim

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti!

Šīs nedēļas vārdi:
“Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien
Exodus 14:13 (1I Mozus 14:13)

Galda lūgšana
Mīļāis Dievs: Mēs tevi slavējam par zemes bagātību, par ūdeni, kas izvērd, lai no tā atdzerties. Par šo galdu, kas bagātīgi klāts un par tiem, kas ap to pulcējas mēs tevi slavējam, ak Dievs. Āmen.

Ikdienas Bībeles lasījumi
Padomā lasot – ko katrs stāstā dara? Ko Dievs dara?
Svētdien:       Exodus14:5-7,10-14, Niedru jūra pārškeļas / 21-29
Pirmdien:      Exodus 15:1-10, Mozus (Mirjamas) dziesma
Otrdien:         Exodus15:22-27, Tuknesī Dievs gādā visu
Trešdien:       Exodus 16:1-16, Un vēl – manna un paipalas
Ceturtdien:   Exodus17:1-7, Ūdens no klints
Piektdien:     Exodus17:8-16, Amālēka sakāve
Sestdien:       Exodus 19:1-25, Israelieši nonāk Sinajā
Svētdien:      Exodus 19:3-7, Desmit baušļi / 20:1-17

Kā īstenot?
Kalpojam, tas ir, pievēršot uzmanību citiem, lai tos atbalstītu, ir veids kā mēs īstenojam Dieva neizmērojāmo mīlestību visai pasaulei.
Pastaigā pie kāda upi, ezeru, dīķi. Ja staigājot ieraugi atkritumus savāc un noliec attiecīgos atkritumos.

Neliels svētbrīdis
Aicinām to darīt vienatnē, ar kādu tuvu cilvēku, ģimenē.
Iesākot:

  • aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.
    Labs un slikts. Dalieties ar vienu lietu, kas ļāva justies mīlētam. Dalieties ar vienu lietu, kas lika nejusties tik mīlētam.
  • Padomājiet par šīs nedēļas stāstu. Ēģiptieši dzina israeliešus prom no savas zemes. Var likties, ka arī kāds lūko mūs aizdzīt, vai nodzīt pie malas. Vai tu to piedzīvoji šodien? Pēdējā laikā? Pa telefonu, epastā, darbā, mājās, vadot auto. Ko tu darīji?
  • Gatavoties jaunnedēļas stāstam. Nosauc vienu bausli, ko varēji viegli pildīt šodien. Un vienu ar ko bija grūtības? (paskat. Ex. 20)

Lūgt: Dievs – tu vadi mūsu dzīves ceļus. Varbūt neesam piedzīvojuši tādu tavas varas pierādījumu kā atstāstīts par Niedru jūru. Tomēr esam redzējuši tavu mīlestību kādu to esi parādījis Jēzū. Palīdzi mums saredzēt tavu mīlestību mūsu dzīve. Palīdzi mums būt tās mīlestības īstenotāji citiem. Āmen.aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.

Pārrunājot: Parunājiet viens ar otru, sirsnīgi. Un uzklausiet viens otru, ar sirdi.

Bībeles lasījums:
Izlasiet šīs dienas Bībeles lasījumu. Tas var palīdzēt, ja arī pārlasa un ļauj vārdiem iesūkties.

Ko Tu piedzīvo no šī lasījumā?

Kopā lūdzot: Kopā teikt: Dievs – (rādi uz debesīm): tu mīli manējos (rādi uz kādu). Tu mīli pasauli (rādi uz āru). Tu mīli mani (rādi uz sevi). Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs…..

Noslēdzot:

  • Izdzēst svēci.
  • Ja pārējie klātesošie piekrīt, var uzzīmēt krustiņu otram uz pieres un pateikt, vai arī vienkārši rokas sadevušies pateikt: “Lai Dieva mīlestība nolīst uz tevi šodien un katru dienu. Āmen.”Tulkots ar autoru atļauju

 

 

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >