Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti!

Šīs nedēļas vārdi:
“Ja jūs mani klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans [dārgais] īpašums!” Exodus 19:5 (1I Mozus 19:5)

Galda lūgšana
Mīļais Dievs – meklējam Tevi, lai Tev pateiktos. Mēs pateicamies Tev, Dievs par visu, ko Tu mums esi devis. Par ēdienu, ko baudām, par ūdeni ar ko veldzē mūsu slāpes, par visu Tev pateicamies un slavējam Tevi. Āmen.

Ikdienas Bībeles lasījumi
Padomā lasot – ko katrs stāstā dara? Ko Dievs dara?
Svētdien: / Exodus19:3-7 / Desmit baušļi / 20:1-17
Pirmdien: / Leviticus 19:13-18 / Noteikumi godbijīgai sabiedrībai
Otrdien: / Deuteronomy 6:1-9 / Turies pie šiem vārdiem!
Trešdien: / Deuteronomy 34:1-12 / Mozus nāve
Ceturtdien / Jozuas 1:1-11 / Jozuas tiek aicināts
Piektdien / Jozuas 3:1-17 / Jozuas ar tautu šķērso Jardānu
Sestdien / Jozuas 4:1-9 / Lai 12 akmeņi palīdz pieminēt
Svētdien / Jozuas 24:1-15 / Jozuas kalpo Dievam.
[16-26]

Kā īstenot?
Kalpojam, tas ir, pievēršot uzmanību citiem, lai tos atbalstītu, ir veids kā mēs īstenojam Dieva neizmērojāmo mīlestību visai pasaulei.
Desmit baušļi māca kā mīlēt Dievu un savu kaimiņu (tuvāko). Mīlot savu kaimiņu, mīlam Dievu. Kādu vienu mīlošu lietu tu varētu izdarīt kādam šonedēļ?.

Neliels svētbrīdis
Aicinām to darīt vienatnē, ar kādu tuvu cilvēku, ģimenē.
Iesākot:
aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.

  • Lūgt: Dievs – Tu esi mīlestība. Tu esi mūs izraudzījis, lai esam Tavas mīlestības nesēji pasaulei. Veido mūs ar savu mīlestību un ar savu Vārdu. Palīdz mums dalīties ar abiem. Āmen.

    Pārrunājot: Parunājiet viens ar otru, sirsnīgi. Un uzklausiet viens otru, ar sirdi.

  • Labs un slikts. Dalieties ar vienu lietu, kas ļāva justies mīlētam. Dalieties ar vienu lietu, kas lika nejusties tik mīlētam.
  • Padomājiet par šīs nedēļas stāstu. Desmit baušļi nav vienīgi likumi, kas būtu jāseko. Dievs tos devis, lai cilvēki varētu labāk saprast kā mīlēt Dievu un savu līdzcilvēku. Sauc atmiņā vienu piemēru šodien, kas licis tev justies mīlētam. Sauc atmiņā vienu piemēru, kā tu esi lāvis kādam citam sajust mīlestību.
  • Gatavoties jaunnedēļas stāstam. Jozuas sapulcināja israeliešus un palīdzēja tiem saredzēt kā Dievs bija tos pavadījis no sākta gala. Piemini vienu piemēru kā sajuti Dieva klātieni šodien! Vai tas bija lūdzot Dievu? Vai kad kāds bija laipns pret tevi? Vai varbūt kamēr biji brīvā dabā? Kā?

Bībeles lasījums:
Izlasiet šīs dienas Bībeles lasījumu. Tas var palīdzēt, ja arī pārlasa un ļauj vārdiem iesūkties. Ko Tu piedzīvo no šī lasījumā?

Kopā lūdzot: Kopā teikt: Dievs – (rādi uz debesīm): tu mīli manējos (rādi uz kādu). Tu mīli pasauli (rādi uz āru). Tu mīli mani (rādi uz sevi). Āmen

Mūsu Tēvs debesīs…..

Noslēdzot:

  • Izdzēst svēci.
  • Ja pārējie klātesošie piekrīt, var uzzīmēt krustiņu otram uz pieres un pateikt, vai arī vienkārši rokas sadevušies pateikt: “Tu esi Dieva dārgais īpašums. Āmen.”

Tulkots ar autoru atļauju

Atbildēt