“SILTĀ APKAMPIENA” adīšanas pulciņš atsāk darbību TREŠDIEN, 24. OKTOBRĪ!

“SILTĀ APKAMPIENA” ADĪŠANAS PULCIŅŠ – nākamā tikšanās:
EAST GTA “WARM HUGS” KNITTING/CROCHET GROUP – next meeting:

Trešdien, 24. oktobrī plkst. 7:00 vakarā

pie Suzannes Zaķis / 905-649-2929
4880 Westney Rd. N., Claremont, ON L1Y 1A2
(GPS adrese: 4880 Westney Rd. N. Goodwood, ON)

papildus informācijai kontaktējiet Suzanni – s.zakis@zing-net.ca (905-649-2929)

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >