31. MARTĀ – Sv. Andreja draudze svin 70 gadu jubileju!

11:00 MŪZIKĀLS PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS

Sekos MIELASTS un SVINĪGA PĒCPUSDIENA lejas zālē

Lūdzam pieteikties uz mielastu līdz 25. MARTAM:

416-924-1563 vai admin@standrewslatvian.org

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >