VELTĪJUMS GAVĒŅA LAIKAM: PĀRDOMAS, PĀRRUNAS, PUSDIENAS – TREŠDIENĀS

Gavēņa laikā ļausim, lai Jēzus uz mums runā ar vārdiem, ko viņš Jāņa evanģelijā saka par sevi:

ES ESMU: “Pasaules gaisma”, “Dzīvības Maize”, “Vīna koks”, “Labais Gans”, “Ceļš, patiesība, dzīvība”. Atsauksimies šiem ietilpīgajiem tēliem ar savām izjūtām, lūgšanām, jautājumiem un piedzīvosim Jēzus klātieni mūsu sadraudzībā un kopīgā maltītē (pateicoties Sv. Jāņa un Sv. Andreja draudžu dāmu komitejām).

11:30 Kontemplatīva meditācija. (vada prāv. Ilze Kuplēna-Ewart)
12:00 Pārdomas, jautājumi, dalīšanās pieredzē. (vada māc. Ģirts Grietiņš un prāv. Ilze Kuplēna-Ewart)
13:00 Sadraudzība pie zupas pusdienām

Ko nozīmē “kontemplatīvā meditācija”, ko tajā darīsim? Ikdienā mēdzam apkraut sevi ar pienākumiem, darbiņiem, domām, blakus trokšņiem. Ar to it kā ietinam savu dvēseli vatē.
Kā lai paspējam sadzirdēt Dievu ar šādu dzīves ieradumu?
Neesam nekāds izņēmums. Pravietis Ēlija, bēgot no milzīgām nepatikšanām, gaidīja uz kādu zīmi no Dieva, lai zinātu, kā tālāk rīkoties. Sanācā, ka Dievs nebija ne lielā, stiprā vējā, ne zemestrīcē, ne uguns liesmās, bet “klusā, čukstošā balsī”.

(1. Ķēniņu 19:9-12)

Lai labāk spētu dziļi ieklausīties šajā “klusajā, čukstošajā balsī”, tas ir, ar dvēseli, ne tikai ar smadzenēm, – būs iespēja pirms pārdomām 30 minūtes mierīgi sagatavoties.

  • Iesāksim ar pāris vienkāršām kustībām, lai atslābinātu stīvās locītavas.
  • Pavadīsim kādas minūtes klusējot, fokusējot uz elpu kā Dieva elpas dāvanu, no kā nāk mūsu dzīvība.
  • Klusībā iedziļināsimies fragmentā no tās dienas teksta.
  • Noslēgsim ar īsu pateicības lūgšanu.

Pēc tam, turpināsim ar kopīgām pārdomām un pārrunām.

Draudžu mācītāji: Ilze Kuplēna-Ewart, Ģirts Grietiņš

KALENDĀRS:

13. martā – “Pasaules gaisma”: Kādēļ “ES ESMU”?
Kā Dieva gaisma mūs sasniedz? Ko nozīmē ieraudzīt Dieva gaismu mūsdienu pasaulē? Kā Jēzus gaismu nest tālāk?

20. martā – “Dzīvības maize”: Kas uztur mūsu dvēseli?
Kādas ir mūsu dziļākās slāpes un izsalkums? Kā varam pabarot sevi un citus? Kāda būtu garīgās barības diēta?

27. martā – “Vīna koks”: Jēzus vīns kā jauns piepildījums. Koki Bībelē.
Kādā veidā esam zari pie Jēzus koka? Kādus augļus sagaidām?

3. aprīlī – Labais gans”: (“Durvis pie avīm”) Kā Dievs mani gana, rāda ceļu, vada? Ko dara Dievs un kas jādara man?
Kā Jēzus mani atrod, atgriež, sargā, glābj?

10. aprīlī – “Ceļš, patiesība un dzīvība”: (“Augšāmcelšanās un dzīvība”) Kādi ir garīgie ceļi, tradicijas un reliģijas mūsdienu pasaulē? Kā pretoties meliem un atklāt patiesību?
Kā piedzīvot un uzturēt īstu dzīvību?

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >