10. NOV. draudzes “TOWN HALL” sapulce / 1. DEC. atkārtojums SIDRABENĒ

Sakarā ar māc. Ilzes Kuplēnas-Ewart došanos pensijā 2020. g. jūnijā, draudzes padome ir izraudzījusi īpašu komiteju, kas ir jau sākusi plānot un gatavoties jauna draudzes mācītāja meklēšanas procesam.

Sv. Andreja draudzes mācītāja meklēšanas komiteja (Call Committee) laipni aicina jūs piedalīties sapulcē (“Town Hall”) 2019. g. 10. NOVEMBRĪ – pēc dievkalpojuma – Sv. Jāņa baznīcas telpās, 200 Balmoral Ave. VAI 2019. g. 1. DECEMBRĪ – pēc dievkalpojuma Sidrabenē.

Šīs sapulces mērķis ir sniegt informāciju par mācītāja meklēšanas procesu un arī uzklausīt Jūsu domas par šo jautājumu. Izraudzītās komitejas sastāvs labi atspoguļo mūsu draudzes demogrāfisko dažādību un talantus. Komitejas locekļi: Inta Briedis, Aina Budrēvics, Daila Dzintars, Voldemārs Innus, Arnis Kalniņš, Kristīna Keon, Imants Ķivlis, Anda Liberis, Gundega Melli, Indra Mertens, Līga Miklašēvics, Kristīna Soutar un Ausekļis Zaķis.

Komitejai ir jau notikušas vairākas plānošanas sēdes, ieskaitot arī ar LELBAs Kanādas apgabala prāvestu Dāvi Kaņepu un māc. Doug Reble (bīskapa M. Pryse asistentu) no ELCIC Eastern Synod.

Pārrunās un plānošanas darbībā komiteja ir izmantojusi “Congretional Mission Profile” dokumentu no ELCIC kā vadlīniju mācītāja meklēšanas procesā.

Ļoti ceram uz Jūsu līdzdalību svarīgajā sapulcē 10. novembrī vai 1. decembrī!

Voldemārs Innus

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >