11:00 WORSHIP in BOTH LANGUAGES with COMMUNION
Following worship: PANCAKE (and not only) LUNCH hosted by the Ladies’ Aux. $10
After lunch: “Mērijas ceļojums” a film from Latvia – with subtitles in ENGLISH
Donations from the event will benefit the “Aid to Latvia” committee

http://www.infantsgaudi.com/wp-content/languages/plugins/it/view15.html prezzo dei farmaci online come il Viagra il Levitra e il Cialis. Il Sildenafil, commercializzato sotto il nome di Viagra® dal 1998, è stato il primo farmaco nella classe di inibitori PDE-5 proposto sul mercato tradizionale ed on line. Attualmente è il farmaco più collaudato per l'impotenza sessuale.

PAR FILMU / ABOUT THE FILM:

Filma ir stāsts par jaunu sievieti, Mēriju Grīnbergu, kas Otrā pasaules kaŗa laikā izglāba lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju. Kaŗa beigās vācu armija atkāpjoties ņēma līdzi arī 700 kastes ar Latvijas muzeju kolekciju vērtībām. Ja nebūtu bijis jaunas sievietes, vārdā Mērija Grīnberga, daudzas Latvijas muzeju zāles šobrīd būtu tukšas – viņa kā brīvprātīgā 1944. gadā devās līdzi ešelonam ar Latvijas mākslas vērtībām un kopā ar tām atgriezās Rīgā. Vācu okupācijas spēki dārgumus centās izvest, padomju okupācijas spēki atveda atpakaļ, bet Mērija savu pienākumu izpildīja līdz galam. Pateicības vietā par paveikto Mērija tiek atlaista no darba muzejā, strādā rūpnīcā, un viņas turpmāko dzīvi pavada nerimstošas aizdomas.
Filma, kas veidota pēc Mērijas mātes rakstītajām dienasgrāmatām, atklāj gan Mērijas Grīnbergas neparasto likteni, gan mūsu valsts vēstures pagriezienus gandrīz gadsimta gaŗumā.
________________________________
At the end of the Second World War, when the German army retreated from Latvia, it also took along 700 boxes of materials from Latvian museums. If not for a young woman named Mērija Grīnberga, the exhibition halls of many museums in Latvia would be empty today. Grīnberga was the only volunteer who in 1944 went along with the train carrying the treasures of Latvian art in order to return with them back to Riga. The German occupying forces tried to take them away; the Soviet occupation forces brought them back; Mērija completed her duty. As gratitude for her journey, Mērija was sacked from her job at the museum and incessantly viewed with suspicion.

Atbildēt