ATCELTS: Mūzikāls dievkalpojums un koncerts godinot dir. ARVĪDU PURVU

KONCERTS ATCELTS

“TEICI TO KUNGU!”

Mūzikāls dievkalpojums un koncerts, godinot diriģentu un komponistu Arvīdu Purvu
2020. gada 29. martā, 13:30
Sv. Jāņa dievnamā
200 Balmoral Ave.

PIEDALĪSIES:

Koris, vokālais ansamblis “Klaritas”, orķestris, ērģeles, klavieres

Diriģenti: Brigita Alka, Ralfs Augstroze, Gunta Plostniece

Programmā: A. Purva skaņdarbi – kantātes “Laiks” un “Pret Gaismu”, “Psalmu” kantāte, koŗa un draudzes dziesmas

PĒC TAM:

Siltas pusdienas – Sv. Andreja draudzes Dāmu komitejas izkārtojumā
Pret ziedojumiem sākot ar $15
Lūdzam iepriekš pieteikties draudzes birojā:
416-924-1563 / admin@standrewslatvian.org

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >