Virtuālās bībeles stundas – mīlestības stāsti bībelē

 

Sirsnīgi aicinām noņemt Bībeli no plaukta, uztaisīt sev krūzi kafijas vai tējas un nosēsties pie datora, lai piedalītos virtuālās Bībeles stundās.
Bībele ir pilna visādu izdevušās un neizdevušās mīlestības stāstu – iepazīsimies ar dažiem!
Trešdienās plkst 11os. Pirmā tikšanās: 22. aprīlī.
Laipni lūdzam pieteikties pie Sarmas Gaides (admin@standrewslatvian.org), lai uzzinātu GoToMeeting kodu pārrunām!

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >