Ziņojums sakarā ar COVID-19 un mācītāju Ilzi Kuplēnu-Ewart

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze, māc. Ilze Kuplēna-Ewart un draudzes padome seko Ontario provinces norādījumiem attiecībā uz Covid-19 situāciju. Mēs izmantojam jaunus veidus, lai sniegtu draudzei garīgo stiprinājumu, kas ir tik ļoti vajadzīgs šobrīd. Piemēram: katru nedēļu notiek virtuāli svētbrīži un bībeles stundas abās valodās, kā arī veco ļaužu apzvanīšana.

Sakarā ar šo pandēmiju un tās globālajām sekām, padome ir lūgusi māc. Ilzei Kuplēnai-Ewart turpināt kalpot kā Sv. Andreja draudzes garīgai vadītājai līdz 2020. gada beigām. Esam pateicīgi, ka viņa ir piekritusi to darīt, bet ar samazinātu darba slodzi, strādājot 3 no 4 nedēļām mēnesī, sākot ar 1. jūliju, 2020.

Kad tiks atcelti Covid-19 ierobežojumi, mēs ievērosim sekojošo kalendāru: dievkalpojums pirmā mēneša svētdienā notiks Sidrabenē un otrā un ceturtā mēneša svētdienā Sv. Jāņa dievnamā, 200 Balmoral Ave.

Māc. Ilzes brīvā nedēļa sāksies pēc otrās mēneša svētdienas un ilgs līdz trešajai mēneša svētdienai. Mūsu draudzes administrātore, Sarma Gaide, un draudzes padome turpinās jums sniegt atbalstu.

Starplaikā mūsu mācītāja meklēšanas komiteja turpina savu darbu. Mēs ziņosim par panākumiem, kad tie kļūs zināmi.

Lūdzu turpiniet sekot līdz mūsu ik nedēļas ē-pasta sūtījumiem un baudiet “YouTube” ievietotos svētbrīžus abās valodās (“YouTube channel” – Sv. Andreja draudze Toronto).

Lūdzu sazinieties ar draudzes biroju, ja vēlaties saņemt mācītājas pārdomas pa pastu (tie, kas vēlas, bet tos līdz šim nesaņem), vai ja jums ir techniskas grūtības: admin@standrewslatvian.org, vai atstājiet ziņu: 416-924-1563 un jums atzvanīs.

Dievpalīgu vēlot – Indra Mertens, Padomes priekšsēde

Atbildēt