Apsveikumi

31. MARTĀ – Sv. Andreja draudze svin 70 gadu jubileju!

31. MARTĀ - Sv. Andreja draudze svin 70 gadu jubileju!

11:00 MŪZIKĀLS PATEICĪBAS DIEVKALPOJUMS Sekos MIELASTS un SVINĪGA PĒCPUSDIENA lejas zālē Lūdzam pieteikties uz mielastu līdz 25. MARTAM: 416-924-1563 vai admin@standrewslatvian.org

Apsveicam Kristu Amoliņu ar PhD grāda iegūšanu!

Apsveicam Kristu Amoliņu ar PhD grāda iegūšanu!

2016. g. 19. maijā, Kristai Amoliņai piešķīra “PhD in Geomatics Engineering” no University of New Brunswick, par viņas disertāciju: Design of a Semi-Automated LiDAR Point Classification Framework APSVEICAM ar panākumiem!

Apsveicam Dāvidu & Sabirah ar laulībām, 2016. g. 9. jūlijā!

Apsveicam Dāvidu & Sabirah ar laulībām, 2016. g. 9. jūlijā!

Apsveicam Hertu Ezeru, kuŗa nosvinēja savu 95. jubileju!

Apsveicam Hertu Ezeru, kuŗa nosvinēja savu 95. jubileju!

2015. g. 28. augustā, Kristus Dārzā

Priecāsimies ievietot fotogrāfijas un ziņas no jums!

Vai jums, vai citam draudzes loceklim nosvinēta kāda zīmīga jubileja? Vai jūs vēlētos dalīties ar kādu priecīgu, vai svarīgu notikumu? Lūdzu pārsūtiet fotogrāfijas un īsu aprakstu draudzes administrātorei.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >