Dalīsimies mājās ar dieva vēsti

No 13. janvāra

“CLICK HERE” Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti: 13. janvāris

No 6. janvāra

“CLICK HERE” Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti: 6. janvāris

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI: no 21. oktobŗa nedēļas

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI: no 21. oktobŗa nedēļas

“CLICK HERE”: DALĪSIMIES MĀJĀS ar DIEVA STĀSTU no 21. OKTOBRA

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI: no 07. oktobra nedēļas

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI: no 07. oktobra nedēļas

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti! Šīs nedēļas vārdi: “Ja jūs mani klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans [dārgais] īpašums!” Exodus 19:5 (1I Mozus 19:5) Galda lūgšana Mīļais Dievs – meklējam Tevi, lai Tev pateiktos. Mēs pateicamies Tev, Dievs par visu, ko

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 23. līdz 30. septembrim

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 23. līdz 30. septembrim

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti! Šīs nedēļas vārdi: “Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien Exodus 14:13 (1I Mozus 14:13) Galda lūgšana Mīļāis Dievs: Mēs tevi slavējam par zemes bagātību, par ūdeni, kas izvērd, lai no tā atdzerties. Par šo galdu, kas bagātīgi

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 16. – 23. SEPTEMBRA

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 16. - 23. SEPTEMBRA

Šīs nedēļas vārdi Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību Genesis 12:2 (1 Mozus 12:2) Galda lūgšana Dievs, svētī šo ēdamo un dzeŗamo, lai tas nāktu mums par labu. Svētī arī mūs, lai dalāmies ar

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >