No 13. janvāra

“CLICK HERE” Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti: 13. janvāris

Acquista https://www.locallien.fr/web/fonts/awesome/4212.html online senza ricetta medica ad un prezzo molto conveniente ad da una farmacia Internet affidabile. Consegna veloce, miglior prezzo!

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI: no 07. oktobra nedēļas

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI: no 07. oktobra nedēļas

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti!

Šīs nedēļas vārdi:
“Ja jūs mani klausīsiet un turēsiet manu derību, tad no visām tautām jūs būsiet mans [dārgais] īpašums!” Exodus 19:5 (1I Mozus 19:5)

Galda lūgšana
Mīļais Dievs – meklējam Tevi, lai Tev pateiktos. Mēs pateicamies Tev, Dievs par visu, ko Tu mums esi devis. Par ēdienu, ko baudām, par ūdeni ar ko veldzē mūsu slāpes, par visu Tev pateicamies un slavējam Tevi. Āmen.

Ikdienas Bībeles lasījumi
Padomā lasot – ko katrs stāstā dara? Ko Dievs dara?
Svētdien: / Exodus19:3-7 / Desmit baušļi / 20:1-17
Pirmdien: / Leviticus 19:13-18 / Noteikumi godbijīgai sabiedrībai
Otrdien: / Deuteronomy 6:1-9 / Turies pie šiem vārdiem!
Trešdien: / Deuteronomy 34:1-12 / Mozus nāve
Ceturtdien / Jozuas 1:1-11 / Jozuas tiek aicināts
Piektdien / Jozuas 3:1-17 / Jozuas ar tautu šķērso Jardānu
Sestdien / Jozuas 4:1-9 / Lai 12 akmeņi palīdz pieminēt
Svētdien / Jozuas 24:1-15 / Jozuas kalpo Dievam.
[16-26]

Kā īstenot?
Kalpojam, tas ir, pievēršot uzmanību citiem, lai tos atbalstītu, ir veids kā mēs īstenojam Dieva neizmērojāmo mīlestību visai pasaulei.
Desmit baušļi māca kā mīlēt Dievu un savu kaimiņu (tuvāko). Mīlot savu kaimiņu, mīlam Dievu. Kādu vienu mīlošu lietu tu varētu izdarīt kādam šonedēļ?.

Neliels svētbrīdis
Aicinām to darīt vienatnē, ar kādu tuvu cilvēku, ģimenē.
Iesākot:
aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.

 • Lūgt: Dievs – Tu esi mīlestība. Tu esi mūs izraudzījis, lai esam Tavas mīlestības nesēji pasaulei. Veido mūs ar savu mīlestību un ar savu Vārdu. Palīdz mums dalīties ar abiem. Āmen.

  Pārrunājot: Parunājiet viens ar otru, sirsnīgi. Un uzklausiet viens otru, ar sirdi.

 • Labs un slikts. Dalieties ar vienu lietu, kas ļāva justies mīlētam. Dalieties ar vienu lietu, kas lika nejusties tik mīlētam.
 • Padomājiet par šīs nedēļas stāstu. Desmit baušļi nav vienīgi likumi, kas būtu jāseko. Dievs tos devis, lai cilvēki varētu labāk saprast kā mīlēt Dievu un savu līdzcilvēku. Sauc atmiņā vienu piemēru šodien, kas licis tev justies mīlētam. Sauc atmiņā vienu piemēru, kā tu esi lāvis kādam citam sajust mīlestību.
 • Gatavoties jaunnedēļas stāstam. Jozuas sapulcināja israeliešus un palīdzēja tiem saredzēt kā Dievs bija tos pavadījis no sākta gala. Piemini vienu piemēru kā sajuti Dieva klātieni šodien! Vai tas bija lūdzot Dievu? Vai kad kāds bija laipns pret tevi? Vai varbūt kamēr biji brīvā dabā? Kā?

Bībeles lasījums:
Izlasiet šīs dienas Bībeles lasījumu. Tas var palīdzēt, ja arī pārlasa un ļauj vārdiem iesūkties. Ko Tu piedzīvo no šī lasījumā?

Kopā lūdzot: Kopā teikt: Dievs – (rādi uz debesīm): tu mīli manējos (rādi uz kādu). Tu mīli pasauli (rādi uz āru). Tu mīli mani (rādi uz sevi). Āmen

Mūsu Tēvs debesīs…..

Noslēdzot:

 • Izdzēst svēci.
 • Ja pārējie klātesošie piekrīt, var uzzīmēt krustiņu otram uz pieres un pateikt, vai arī vienkārši rokas sadevušies pateikt: “Tu esi Dieva dārgais īpašums. Āmen.”

Tulkots ar autoru atļauju

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 23. līdz 30. septembrim

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 23. līdz 30. septembrim

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti!

Šīs nedēļas vārdi:
“Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu, ko viņš jums dos šodien
Exodus 14:13 (1I Mozus 14:13)

Galda lūgšana
Mīļāis Dievs: Mēs tevi slavējam par zemes bagātību, par ūdeni, kas izvērd, lai no tā atdzerties. Par šo galdu, kas bagātīgi klāts un par tiem, kas ap to pulcējas mēs tevi slavējam, ak Dievs. Āmen.

Ikdienas Bībeles lasījumi
Padomā lasot – ko katrs stāstā dara? Ko Dievs dara?
Svētdien:       Exodus14:5-7,10-14, Niedru jūra pārškeļas / 21-29
Pirmdien:      Exodus 15:1-10, Mozus (Mirjamas) dziesma
Otrdien:         Exodus15:22-27, Tuknesī Dievs gādā visu
Trešdien:       Exodus 16:1-16, Un vēl – manna un paipalas
Ceturtdien:   Exodus17:1-7, Ūdens no klints
Piektdien:     Exodus17:8-16, Amālēka sakāve
Sestdien:       Exodus 19:1-25, Israelieši nonāk Sinajā
Svētdien:      Exodus 19:3-7, Desmit baušļi / 20:1-17

Kā īstenot?
Kalpojam, tas ir, pievēršot uzmanību citiem, lai tos atbalstītu, ir veids kā mēs īstenojam Dieva neizmērojāmo mīlestību visai pasaulei.
Pastaigā pie kāda upi, ezeru, dīķi. Ja staigājot ieraugi atkritumus savāc un noliec attiecīgos atkritumos.

Neliels svētbrīdis
Aicinām to darīt vienatnē, ar kādu tuvu cilvēku, ģimenē.
Iesākot:

 • aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.
  Labs un slikts. Dalieties ar vienu lietu, kas ļāva justies mīlētam. Dalieties ar vienu lietu, kas lika nejusties tik mīlētam.
 • Padomājiet par šīs nedēļas stāstu. Ēģiptieši dzina israeliešus prom no savas zemes. Var likties, ka arī kāds lūko mūs aizdzīt, vai nodzīt pie malas. Vai tu to piedzīvoji šodien? Pēdējā laikā? Pa telefonu, epastā, darbā, mājās, vadot auto. Ko tu darīji?
 • Gatavoties jaunnedēļas stāstam. Nosauc vienu bausli, ko varēji viegli pildīt šodien. Un vienu ar ko bija grūtības? (paskat. Ex. 20)

Lūgt: Dievs – tu vadi mūsu dzīves ceļus. Varbūt neesam piedzīvojuši tādu tavas varas pierādījumu kā atstāstīts par Niedru jūru. Tomēr esam redzējuši tavu mīlestību kādu to esi parādījis Jēzū. Palīdzi mums saredzēt tavu mīlestību mūsu dzīve. Palīdzi mums būt tās mīlestības īstenotāji citiem. Āmen.aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.

Pārrunājot: Parunājiet viens ar otru, sirsnīgi. Un uzklausiet viens otru, ar sirdi.

Bībeles lasījums:
Izlasiet šīs dienas Bībeles lasījumu. Tas var palīdzēt, ja arī pārlasa un ļauj vārdiem iesūkties.

Ko Tu piedzīvo no šī lasījumā?

Kopā lūdzot: Kopā teikt: Dievs – (rādi uz debesīm): tu mīli manējos (rādi uz kādu). Tu mīli pasauli (rādi uz āru). Tu mīli mani (rādi uz sevi). Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs…..

Noslēdzot:

 • Izdzēst svēci.
 • Ja pārējie klātesošie piekrīt, var uzzīmēt krustiņu otram uz pieres un pateikt, vai arī vienkārši rokas sadevušies pateikt: “Lai Dieva mīlestība nolīst uz tevi šodien un katru dienu. Āmen.”Tulkots ar autoru atļauju

 

 

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 16. – 23. SEPTEMBRA

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI! NO 16. – 23. SEPTEMBRA

Šīs nedēļas vārdi
Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību Genesis 12:2 (1 Mozus 12:2)

Galda lūgšana
Dievs, svētī šo ēdamo un dzeŗamo, lai tas nāktu mums par labu. Svētī arī mūs, lai dalāmies ar citiem ar tavu mīlestību. Āmen

Ikdienas Bībeles lasījumi

Padomā lasot – ko katrs stāstā dara? Ko Dievs dara?

Svētdien:           Genesis 12:1-9              Dievs aicina Ābramu
Pirmdien:          Genesis 18:1-15            Solījums tiek dots no jauna
Otrdien:             Gensis 21:1-8                Solītais bērns piedzimst
Trešdien:           Genesis 25:19-34         Brāļi strīdās. Jēkabs un Ezavs
Ceturtdien:       Genesis 33:1-15            Brāli izlīgts: Jēkabs un Ezavs
Piektdien:         Genesis 37:25-36          Jēkaba sapņi
Sestdien:           Genesis 37:25-36         Sapņotājs atrodas grūtībās
Svētdien:           Genesis 39:1-23            Jāzepa cerība

Kā īstenot?
Kalpojam, tas ir, pievēršot uzmanību citiem, lai tos atbalstītu, ir veids kā mēs īstenojam Dieva neizmērojāmo mīlestību visai pasaulei.
Kā jūs, ģimenes lokā, varētu palīdzēt viens otram? Ar lūgšanu? Palīdzot ar kādu darbiņu? Gatavojot maltīti?
Kā jūs varētu to darīt kādam jūsu draugu lokā? Un vai paspējāt?

Neliels svētbrīdis
Aicinām to darīt vienatnē, ar kādu tuvu cilvēku, ģimenē.

Iesākot:

 • aizdedzināt sveci. Tas palīdz atšķirt šo laiku no citiem, palīdz atgādināt Dieva svētību gaismu dodot, un Jēzu kā gaismu.
 • Lūgt: Dievs – tu esi solījumu pilns. Tas, ko devi Ābramam bija ne tikvien viņam un viņa ģimenei. Tu viņiem devi solījumus, lai caur viņiem visa pasaulei tiktu svētīta. Paldies Tev, Kungs, ka svētī arī mūsu dzīves. Turpini mūs uzrunāt tā, lai varam saredzēt un sajust šīs svētības, lai arī citi piedzīvotu svētību caur mums. Āmen.Pārrunājot:

Parunājiet viens ar otru, sirsnīgi. Un uzklausiet viens otru, ar sirdi.

 • Labs un slikts. Dalieties ar vienu lietu, kas ļāva justies mīlētam. Dalieties ar vienu lietu, kas lika nejusties tik mīlētam.
 • Padomājiet par šīs nedēļas stāstu. Svētību var piedzīvot kā apliecinājumu, uzmundrinājumu, laipnību, vai sargāšanu. Dalieties ar vienu veidu kā piedzīvoja Dieva svētību šodien/šonedēļ.
 • Gatavoties jaunnedēļas stāstam. Jāzepam ir jāsastrādā ar cilvēkiem, kas viņu nomoka. Būs arī brīži mūsu dzīvē, kad citi rod grūtības mums. Vai tu, vai kāds pazīstams piedzīvoja grūtības šodien? Kā tika galā ar to? Ko varētu citādi (labāk) darīt?Bībeles lasījums:
  Izlasiet šīs dienas Bībeles lasījumu. Tas var palīdzēt, ja arī pārlasa un ļauj vārdiem iesūkties.
  Ko Tu piedzīvo no šī lasījumā?

Kopā lūdzot:
Kopā teikt: “Svētī šo mīlestības apli, Dievs. Lai Tava mīlestība mūs vienmēr vieno. Palīdz mums dalīties ar citiem ar Tavu mīlestību. Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs…..

Noslēdzot:

 • Izdzēst svēci.
 • Ja pārējie klātesošie piekrīt, var uzzīmēt krustiņu otram uz pieres un pateikt, vai arī vienkārši rokas sadevušies pateikt: “Dievs tevi svētī, lai tu būtu par svētību citiem. Āmen.”

(Tulkots ar autoru atļauju)

Dalīsimies mājās ar Dieva vēsti!