COVID-19: VĒSTULE Sv. Andreja draudzes locekļiem

COVID-19: VĒSTULE Sv. Andreja draudzes locekļiem

Sv. Andreja draudzes locekļu saimei:

“Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (vēst. filipiešiem 4:6.,7)

Savā ārkārtas sēdē sestdien, 14. martā, Sv Andreja draudzes padome nolēma atcelt dievkalpojumus un citus pasākumus līdz 5. aprīlim mums visiem pazīstamu iemeslu dēļ.

Tomēr sniegt garīgu atbalstu šajos laikos paliek prioritāte.

Līdz ar to padomes locekļi, ar palīgiem, lūkos sazvanīt katru no mūsu vecākiem draudzes locekļiem, lai uzņemtu kontaktu un vispār dalīties kristīgās ģimenes noskaņojumā. Ja neviens nav jūs sazvanījis līdz šīs nedēļas beigām, laipni lūdzam piezvanīt vienu no apakšā minētiem telefona numuriem.

Draudzes mācītāja ir iecerējusi izmantot FaceBook kā arī draudzes mājas lapu, lai tur ievietotu Bībeles lasījumus, pārdomas un lūgšanas. Ceram arī izsūtīt šos materiālus, pēc pieprasījuma, pa pastu mūsu vecāko gada gājuma grupai, kurai varbūt nav internets pieejams. Lūdzu dariet zināmu piezvanot kādam no šiem numuriem, ja vēlaties saņemt šādus materiālus.

Laipni lūdzam ņemt vērā, ka arī draudzes birojs ir slēgts šobrīd, tomēr jūsu telefona ziņas regulāri uzklausīs un tām atbildēs tik ātri, cik vien iespējams.

Draudzes birojs: 416 924 1563

Draudzes mācītāja, Ilze Kuplēna-Ewart: 416 994 2136 (mobīlais) 416 497 0303 (mājās)

Draudzes priekšsēde, Indra Mertens: 647 968 5540

ATCELTS: Mūzikāls dievkalpojums un koncerts godinot dir. ARVĪDU PURVU

ATCELTS: Mūzikāls dievkalpojums un koncerts godinot dir. ARVĪDU PURVU

KONCERTS ATCELTS

“TEICI TO KUNGU!”

Mūzikāls dievkalpojums un koncerts, godinot diriģentu un komponistu Arvīdu Purvu
2020. gada 29. martā, 13:30
Sv. Jāņa dievnamā
200 Balmoral Ave.

PIEDALĪSIES:

Koris, vokālais ansamblis “Klaritas”, orķestris, ērģeles, klavieres

Diriģenti: Brigita Alka, Ralfs Augstroze, Gunta Plostniece

Programmā: A. Purva skaņdarbi – kantātes “Laiks” un “Pret Gaismu”, “Psalmu” kantāte, koŗa un draudzes dziesmas

PĒC TAM:

Siltas pusdienas – Sv. Andreja draudzes Dāmu komitejas izkārtojumā
Pret ziedojumiem sākot ar $15
Lūdzam iepriekš pieteikties draudzes birojā:
416-924-1563 / admin@standrewslatvian.org