Jaunākā informācija

Ziņojums no PALĪDZĪBA LATVIJAI komitejas

Ziņojums no PALĪDZĪBA LATVIJAI komitejas

Mīļā Sv. Andreja draudze! Jūsu ziedojumi šogad palīdzēja: • Nogādāt Kristus Dārza laipni atvēlētos ratiņkrēslus un citas palīgierīces vecajiem ļaudīm, kas citādi nevarētu tās atļauties, mūsu māsu draudzēs un pansionātos • Atbalstīt Zupas virtuvi Rīgā, kas pabaro vistrūcīgākos un visizsalkušākos • Iepriecināt vecos ļaudis mūsu māsu draudzēs

Sv. Niklāva diena Sidrabenē

Sv. Niklāva diena Sidrabenē

Pulcēsimies svinēt Sv. Niklāva dienu Sidrabenē! Sākot ar plkst 10iem nodarbības visām paaudzēm, ieskaitot Ziemsvētku ieskaņošanu ar dziesmām. plkst 11os Dievkalpojums “Gathering” veidā abās valodās. Pēc tam, kopīgas, ģimeniskas pusdienas. Krissy Pāvelsone gatavos šķiņķi. Lūdzu paņemiet līdz vai nu kādu piemērotu piedevu, vai saldo ēdienu.

Novembris, piemiņas (Week Two)

Novembris, piemiņas (Week Two)

This is the second of Christine Valters Painter’s reflections on remembrance.

Novembris, piemiņas

Novembris, piemiņas

This is the first of three sections taken from Christine Valters Painter’s profound reflection on November as a month of remembrance, commemoration, and dedication. The others will be shared with you in the two following weeks. I hope these will help you find a way through this

Solveigas Miezītes piemiņas koncerts, 25. oktobrī, 13:30

Solveigas Miezītes piemiņas koncerts, 25. oktobrī, 13:30

Esiet visi mīļi aicināti pieminēt Solveigas Miezītes dzīvi, darbus un draudzību plkstns. 13:30, Svētdien 25. oktobrī, Sv. Jāņa baznīcā, 200 Balmoral Ave. Toronto. Vadiet mani dziedādami, Nevadiet raudādami, Lai iet mana dvēselīte Pie Dieviņa dziedādama.

ESTDOCS 2015 presents POSTLUDES, a film about the St. Andrew’s Church organ

ESTDOCS 2015 presents POSTLUDES, a film about the St. Andrew's Church organ

POSTLUDES Sunday, October 18 at 7:00 pm Tartu College, 310 Bloor St. W. $10 (a film about the 100 year-old organ at St. Andrew’s, including an interview with organist Davids Smits) Image & information from: http://estdocs.com/films/postludes/ DIRECTOR | Kalle Kadakas YEAR | 2015 LENGTH | 69 minutes

Izsakot pateicību

Izsakot pateicību

Kad sapulcējaties kopā šajā nogalē Lai jūsu sirdis pilda prieks šajā Pateicības dienā! Mācītāja Ilze Žēlīgais Dievs, Pulcējoties ap šo galdu, Slavējam tevi par dāvanām, ko no tevis saņemam: par mīlestību, ko saņemam un ko dāvājam citiem, par ģimenes un draugu atbalstu, par mūsu dzīvnieku draugu izteikto

Jaunais kristību trauks un ūdens krūze Sidrabenē

Jaunais kristību trauks un ūdens krūze Sidrabenē

Svētdien, 2015. gada 28. jūnija dievkalpojumā Sidrabenes brīvdabas baznīcā iesvētīja jauno kristību trauku un ūdens krūzi, ko veidojusi mūsu draudzes locekle, māksliniece Ilze Kalniņa. Māksliniece raksta: Veidojot šo kristību trauku, vēlējos, lai tas būtu saskaņā ar kristību nozīmi un svēto, dzidro ūdeni, ko tajā lies. Tāpēc izvēlējos traukam

Vēlamies atjaunot mūzikas dzīvi Sv. Andreja draudzē.

Vēlamies atjaunot mūzikas dzīvi Sv. Andreja draudzē.

Vai jums vai jūsu ģimenes locekļiem vai draugiem ir kāds mūzikāls talants? Vai dziedat, vai spēlējat kādu instrumentu? Lūdzu sazinieties ar mums! Vai jums ir kādi ieteikumi turpmākajiem svētdienas dievkalpojumiem, vai citiem gadījumiem? Ja nerunājat latviski, neuztraucieties. Vairāki dievkalpojumi notiek abās valodās, latviešu un angļu. Varbūt esat

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >