10. NOV. draudzes “TOWN HALL” sapulce / 1. DEC. atkārtojums SIDRABENĒ

10. NOV. draudzes “TOWN HALL” sapulce / 1. DEC. atkārtojums SIDRABENĒ

Sakarā ar māc. Ilzes Kuplēnas-Ewart došanos pensijā 2020. g. jūnijā, draudzes padome ir izraudzījusi īpašu komiteju, kas ir jau sākusi plānot un gatavoties jauna draudzes mācītāja meklēšanas procesam.

Sv. Andreja draudzes mācītāja meklēšanas komiteja (Call Committee) laipni aicina jūs piedalīties sapulcē (“Town Hall”) 2019. g. 10. NOVEMBRĪ – pēc dievkalpojuma – Sv. Jāņa baznīcas telpās, 200 Balmoral Ave. VAI 2019. g. 1. DECEMBRĪ – pēc dievkalpojuma Sidrabenē.

Šīs sapulces mērķis ir sniegt informāciju par mācītāja meklēšanas procesu un arī uzklausīt Jūsu domas par šo jautājumu. Izraudzītās komitejas sastāvs labi atspoguļo mūsu draudzes demogrāfisko dažādību un talantus. Komitejas locekļi: Inta Briedis, Aina Budrēvics, Daila Dzintars, Voldemārs Innus, Arnis Kalniņš, Kristīna Keon, Imants Ķivlis, Anda Liberis, Gundega Melli, Indra Mertens, Līga Miklašēvics, Kristīna Soutar un Ausekļis Zaķis.

Komitejai ir jau notikušas vairākas plānošanas sēdes, ieskaitot arī ar LELBAs Kanādas apgabala prāvestu Dāvi Kaņepu un māc. Doug Reble (bīskapa M. Pryse asistentu) no ELCIC Eastern Synod.

Pārrunās un plānošanas darbībā komiteja ir izmantojusi “Congretional Mission Profile” dokumentu no ELCIC kā vadlīniju mācītāja meklēšanas procesā.

Ļoti ceram uz Jūsu līdzdalību svarīgajā sapulcē 10. novembrī vai 1. decembrī!

Voldemārs Innus

No 26.-28. jūlijam ‘SID SVĒTKU’ nogale Sidrabenē

No 26.-28. jūlijam ‘SID SVĒTKU’ nogale Sidrabenē

‘SID SVĒTKU’ NOGALE
no 26.-28. JŪLIJA
* * * Dāmu komiteja vadīs SIDKAFĒ * * *

26. JŪLIJĀ
18:00 vakariņas

27. JŪLIJĀ
09:00 brokastis
14:00 “BBQ” DRAUDZES “PIKNIKS”
18:00 vakariņas

28. JŪLIJĀ ‘SID SVĒTKI’
09:00 brokastis
11:00 DIEVKALPOJUMS visām paaudzēm ABĀS VALODĀS ar BĒRNU NOMETNI
pēc svētbrīža NOMETNES PRIEKŠNESUMS
KOPĒJAS PUSDIENAS “BBQ” stilā
DRAUDZĪGA PĒCPUSDIENA ar karnevāla tēmu ar visādām nodarbībām bērniem (piem. “dunk tank, cotton candy”), spēles un izprieces
SPORTA NODARBĪBAS sadarbībā ar LSAK
VISI BĒRNI UN ĢIMENES MĪĻI AICINĀTI piedalīties – aicinājums VISIEM (ne tikai nometņotājiem)
14:00 PĒCPUSDIENAS TĒJA

SVINĒSIM JĀŅUS SIDRABENĒ! 29. jūnijā

SVINĒSIM JĀŅUS SIDRABENĒ! 29. jūnijā

“CLICK HERE” – plakāts

JĀŅI SIDRABENĒ

Pieaugušiem – $30
Studentiem (zem 19) – $20
Bērniem (zem 12) – pa brīvu

Ieejas maksa ieskaita auto novietošanu un teltošanu.

Daiļamatnieku tirdziņš
Vainagu pīšana
Zirgu rati
Pēcpusdienas uzvedumi
19:00 Jāņu programm, kora “Lōja” vadībā
Zaļumballe ar “Rumbas kvartetu”
“čaukafejnīca” un peldbaseins atvērts visu nogali

SIDRABENES BĒRNU NOMETNE 2019

SIDRABENES BĒRNU NOMETNE 2019

“CLICK HERE” “LINK” UZ MĀJAS LAPU / INFO.  / REĢISTRĀCIJAS FORMĀM

“CLICK HERE” REKLĀMAS PLAKĀTS

Priecāsimies kopā Sidrabenes nometnē 2019.gada vasarā!

1. nedēļa : svētdien 14- 21 jūlijs

2. nedēļa : svētdien 21.- 28. jūlijs – ‘SID SVĒTKI’ 28. jūlijā

3. nedēļa: svētdien 28. jūlijs– 4. augusts

TALKA – sestdien 15. jūnijā (9-4pp) nometnes kalnā

Lielā Nometne (8-14g.v.)
Cāļu Kalns (bērni 5-7 g.v. pārnakšņošana; 4-7 g.v. dienas programma)

Jautājumi? sidrabenesnometne@gmail.com
www.sidrabene.org     Facebook: SID Nometne

Uz redzēšanos SIDRABENĒ!!

 

KONCERTI / PASĀKUMI labdarībai – no 28. aprīļa līdz 12. maijam

KONCERTI / PASĀKUMI labdarībai – no 28. aprīļa līdz 12. maijam

“CLICK HERE” 28. aprīlī / 14:00 / Sv. Jāņa dievnamā – Koncerts atzīmējot Tālivalda Ķeniņa 100 (par labu Dziesmu svētkiem)

“CLICK HERE” 4. maijā / 19:00 / Sv. Barnabas dievnamā – Koncerts – izvilkumi no rokoperas “LĀČPLĒSIS” (par labu Dziesmu svētkiem)

“CLICK HERE” 5. maijā / 15:00 / Hamiltonas Kristus dievnamā – Koncerts – Sieviešu ansamblis Klaritas un Hamiltonas vīru koris (par labu Palīdzība Latvijai)

“CLICK HERE” 12. maijā / 14:00 / Latviešu centrā – Dzejas pēcpusdiena (par labu Dziesmu svētkiem)

VELTĪJUMS GAVĒŅA LAIKAM: PĀRDOMAS, PĀRRUNAS, PUSDIENAS – TREŠDIENĀS

VELTĪJUMS GAVĒŅA LAIKAM: PĀRDOMAS, PĀRRUNAS, PUSDIENAS – TREŠDIENĀS

Gavēņa laikā ļausim, lai Jēzus uz mums runā ar vārdiem, ko viņš Jāņa evanģelijā saka par sevi:

ES ESMU: “Pasaules gaisma”, “Dzīvības Maize”, “Vīna koks”, “Labais Gans”, “Ceļš, patiesība, dzīvība”. Atsauksimies šiem ietilpīgajiem tēliem ar savām izjūtām, lūgšanām, jautājumiem un piedzīvosim Jēzus klātieni mūsu sadraudzībā un kopīgā maltītē (pateicoties Sv. Jāņa un Sv. Andreja draudžu dāmu komitejām).

11:30 Kontemplatīva meditācija. (vada prāv. Ilze Kuplēna-Ewart)
12:00 Pārdomas, jautājumi, dalīšanās pieredzē. (vada māc. Ģirts Grietiņš un prāv. Ilze Kuplēna-Ewart)
13:00 Sadraudzība pie zupas pusdienām

Ko nozīmē “kontemplatīvā meditācija”, ko tajā darīsim? Ikdienā mēdzam apkraut sevi ar pienākumiem, darbiņiem, domām, blakus trokšņiem. Ar to it kā ietinam savu dvēseli vatē.
Kā lai paspējam sadzirdēt Dievu ar šādu dzīves ieradumu?
Neesam nekāds izņēmums. Pravietis Ēlija, bēgot no milzīgām nepatikšanām, gaidīja uz kādu zīmi no Dieva, lai zinātu, kā tālāk rīkoties. Sanācā, ka Dievs nebija ne lielā, stiprā vējā, ne zemestrīcē, ne uguns liesmās, bet “klusā, čukstošā balsī”.

(1. Ķēniņu 19:9-12)

Lai labāk spētu dziļi ieklausīties šajā “klusajā, čukstošajā balsī”, tas ir, ar dvēseli, ne tikai ar smadzenēm, – būs iespēja pirms pārdomām 30 minūtes mierīgi sagatavoties.

  • Iesāksim ar pāris vienkāršām kustībām, lai atslābinātu stīvās locītavas.
  • Pavadīsim kādas minūtes klusējot, fokusējot uz elpu kā Dieva elpas dāvanu, no kā nāk mūsu dzīvība.
  • Klusībā iedziļināsimies fragmentā no tās dienas teksta.
  • Noslēgsim ar īsu pateicības lūgšanu.

Pēc tam, turpināsim ar kopīgām pārdomām un pārrunām.

Draudžu mācītāji: Ilze Kuplēna-Ewart, Ģirts Grietiņš

KALENDĀRS:

13. martā – “Pasaules gaisma”: Kādēļ “ES ESMU”?
Kā Dieva gaisma mūs sasniedz? Ko nozīmē ieraudzīt Dieva gaismu mūsdienu pasaulē? Kā Jēzus gaismu nest tālāk?

20. martā – “Dzīvības maize”: Kas uztur mūsu dvēseli?
Kādas ir mūsu dziļākās slāpes un izsalkums? Kā varam pabarot sevi un citus? Kāda būtu garīgās barības diēta?

27. martā – “Vīna koks”: Jēzus vīns kā jauns piepildījums. Koki Bībelē.
Kādā veidā esam zari pie Jēzus koka? Kādus augļus sagaidām?

3. aprīlī – Labais gans”: (“Durvis pie avīm”) Kā Dievs mani gana, rāda ceļu, vada? Ko dara Dievs un kas jādara man?
Kā Jēzus mani atrod, atgriež, sargā, glābj?

10. aprīlī – “Ceļš, patiesība un dzīvība”: (“Augšāmcelšanās un dzīvība”) Kādi ir garīgie ceļi, tradicijas un reliģijas mūsdienu pasaulē? Kā pretoties meliem un atklāt patiesību?
Kā piedzīvot un uzturēt īstu dzīvību?

SIDRABENĒ 4. novembrī – Atbrauc baudīt Dieva doto dabu!

SIDRABENĒ 4. novembrī – Atbrauc baudīt Dieva doto dabu!

REKLĀMA: “CLICK HERE”

Svētdien, 4. novembrī:

SIDRABENĒ: 10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem, pārrunas pieaugušajiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu. Viesis: māc. Doug Reble (Austrumu sinodes bīskapa asistents)
12:00 Kopējas pusdienas. Šefpavāre Krissy gatavos galveno ēdienu, aicinām paņemt līdz piedevu vai saldo.