ATCELTS: Mūzikāls dievkalpojums un koncerts godinot dir. ARVĪDU PURVU

ATCELTS: Mūzikāls dievkalpojums un koncerts godinot dir. ARVĪDU PURVU

KONCERTS ATCELTS

“TEICI TO KUNGU!”

Mūzikāls dievkalpojums un koncerts, godinot diriģentu un komponistu Arvīdu Purvu
2020. gada 29. martā, 13:30
Sv. Jāņa dievnamā
200 Balmoral Ave.

PIEDALĪSIES:

Koris, vokālais ansamblis “Klaritas”, orķestris, ērģeles, klavieres

Diriģenti: Brigita Alka, Ralfs Augstroze, Gunta Plostniece

Programmā: A. Purva skaņdarbi – kantātes “Laiks” un “Pret Gaismu”, “Psalmu” kantāte, koŗa un draudzes dziesmas

PĒC TAM:

Siltas pusdienas – Sv. Andreja draudzes Dāmu komitejas izkārtojumā
Pret ziedojumiem sākot ar $15
Lūdzam iepriekš pieteikties draudzes birojā:
416-924-1563 / admin@standrewslatvian.org

KLUSĀ LAIKA PĀRDOMAS: no 26.-29. februārim

KLUSĀ LAIKA PĀRDOMAS: no 26.-29. februārim

REKLĀMA: “CLICK HERE”

DR. URZULA GLĪNEKE

Urzula Glīneke (dz. Mediņa) ir dzimusi un augusi Latvijā, kad tā vēl bija zem Padomju okupācijas. Bērnībā viņa brauca līdzi vecmammai, kura spēlēja ērģeles Latvijas baznīcās, un jau agri sāka meklēt ticības ceļu. Urzula aktīvi piedalījās Latvijas Atmodā, gan Baltijas Ceļā, gan stājoties uz Barikādēm 1991. gadā. Viņa sāka studēt Teoloģijas fakultātē drīz pēc tam un turpināja studijas Norvēģijā, Vācijā un Īrijā, kur ieguva doktora grādu 2011. gadā. Blakus teoloģijai un darbam baznīcā Urzula nodarbojas ar tēlniecību un arī pavada daudz laika dabā.

Kopš 2016. gada Urzula dzīvo Skotijā, uz kurieni viņu atveda Jonas Komūna (Iona Community), kur viņa dzīvoja un strādāja pirms pārcelšanās uz Edinburgu. Šobrīd Urzula strādā mācītāju komandā Greyfriars baznīcā un Grassmarket Community Project un 2020. gada maijā pabeigs 4 gadu procesu, lai kļūtu par pilnu Jonas Komūnas biedri.

Gavēņa laika iesākumā Urzula vēlas pastāstīt jums par dzīves svētcelojumu, kā arī ievadīt dažādos vingrinājumos, kas tajā labi noder.

Uz kurieni mēs ejam? Kas mūs var stiprināt un iedvesmot šajā ceļā? Ko mēs satiekam šajā svētceļojumā un kas tajā ir vissvarīgākais?

Greyfriars Urzula vada ikmēneša vakara dievkalpojumus, kurus sauc par Refugio. Šis vārds ir gūts no atpūtas vietām, naktsmītnēm svētceļinieku takā uz Santjago de Kompostelu, Svētā Jēkaba ceļā. Greyfriars Refugio ir pieturvieta mūsdienu ikdienas svētceļniekiem, prom no dzīves burzmas, prom no pārāk daudziem vārdiem un no pārāk daudz darāmā uz mierpilnāku, reflektējošāku vietu un laiku, kurā mēs varam ieklausīties klusumā, Dievā un sevī, un gūt stiprinājumu tālākam ceļam. Refugio izmanto Jonas liturģijas un vingrinājumus no vairākām monastiskām tradīcijām.

26. janvārī: Worship in BOTH LANGUAGES + PANKŪKU pusdienas + LV film “Mērijas ceļojums” with ENG subtitles

26. janvārī: Worship in BOTH LANGUAGES + PANKŪKU pusdienas  + LV film “Mērijas ceļojums” with ENG subtitles

11:00 WORSHIP in BOTH LANGUAGES with COMMUNION
Following worship: PANCAKE (and not only) LUNCH hosted by the Ladies’ Aux. $10
After lunch: “Mērijas ceļojums” a film from Latvia – with subtitles in ENGLISH
Donations from the event will benefit the “Aid to Latvia” committee

PAR FILMU / ABOUT THE FILM:

Filma ir stāsts par jaunu sievieti, Mēriju Grīnbergu, kas Otrā pasaules kaŗa laikā izglāba lielu daļu Latvijas muzeju kolekciju. Kaŗa beigās vācu armija atkāpjoties ņēma līdzi arī 700 kastes ar Latvijas muzeju kolekciju vērtībām. Ja nebūtu bijis jaunas sievietes, vārdā Mērija Grīnberga, daudzas Latvijas muzeju zāles šobrīd būtu tukšas – viņa kā brīvprātīgā 1944. gadā devās līdzi ešelonam ar Latvijas mākslas vērtībām un kopā ar tām atgriezās Rīgā. Vācu okupācijas spēki dārgumus centās izvest, padomju okupācijas spēki atveda atpakaļ, bet Mērija savu pienākumu izpildīja līdz galam. Pateicības vietā par paveikto Mērija tiek atlaista no darba muzejā, strādā rūpnīcā, un viņas turpmāko dzīvi pavada nerimstošas aizdomas.
Filma, kas veidota pēc Mērijas mātes rakstītajām dienasgrāmatām, atklāj gan Mērijas Grīnbergas neparasto likteni, gan mūsu valsts vēstures pagriezienus gandrīz gadsimta gaŗumā.
________________________________
At the end of the Second World War, when the German army retreated from Latvia, it also took along 700 boxes of materials from Latvian museums. If not for a young woman named Mērija Grīnberga, the exhibition halls of many museums in Latvia would be empty today. Grīnberga was the only volunteer who in 1944 went along with the train carrying the treasures of Latvian art in order to return with them back to Riga. The German occupying forces tried to take them away; the Soviet occupation forces brought them back; Mērija completed her duty. As gratitude for her journey, Mērija was sacked from her job at the museum and incessantly viewed with suspicion.

Sv. Andreja draudze meklē mācītāju

Sv. Andreja draudze meklē mācītāju

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudze pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabala, pie Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL), kā arī pie Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Kanādā – Austrumu sinodes (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa: www.standrewslatvian.org

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā, labas latviešu un angļu valodas prasmes.
Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim, iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam, (daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846).

10. NOV. draudzes “TOWN HALL” sapulce / 1. DEC. atkārtojums SIDRABENĒ

10. NOV. draudzes “TOWN HALL” sapulce / 1. DEC. atkārtojums SIDRABENĒ

Sakarā ar māc. Ilzes Kuplēnas-Ewart došanos pensijā 2020. g. jūnijā, draudzes padome ir izraudzījusi īpašu komiteju, kas ir jau sākusi plānot un gatavoties jauna draudzes mācītāja meklēšanas procesam.

Sv. Andreja draudzes mācītāja meklēšanas komiteja (Call Committee) laipni aicina jūs piedalīties sapulcē (“Town Hall”) 2019. g. 10. NOVEMBRĪ – pēc dievkalpojuma – Sv. Jāņa baznīcas telpās, 200 Balmoral Ave. VAI 2019. g. 1. DECEMBRĪ – pēc dievkalpojuma Sidrabenē.

Šīs sapulces mērķis ir sniegt informāciju par mācītāja meklēšanas procesu un arī uzklausīt Jūsu domas par šo jautājumu. Izraudzītās komitejas sastāvs labi atspoguļo mūsu draudzes demogrāfisko dažādību un talantus. Komitejas locekļi: Inta Briedis, Aina Budrēvics, Daila Dzintars, Voldemārs Innus, Arnis Kalniņš, Kristīna Keon, Imants Ķivlis, Anda Liberis, Gundega Melli, Indra Mertens, Līga Miklašēvics, Kristīna Soutar un Ausekļis Zaķis.

Komitejai ir jau notikušas vairākas plānošanas sēdes, ieskaitot arī ar LELBAs Kanādas apgabala prāvestu Dāvi Kaņepu un māc. Doug Reble (bīskapa M. Pryse asistentu) no ELCIC Eastern Synod.

Pārrunās un plānošanas darbībā komiteja ir izmantojusi “Congretional Mission Profile” dokumentu no ELCIC kā vadlīniju mācītāja meklēšanas procesā.

Ļoti ceram uz Jūsu līdzdalību svarīgajā sapulcē 10. novembrī vai 1. decembrī!

Voldemārs Innus