Vēlamies atjaunot mūzikas dzīvi Sv. Andreja draudzē.

Vēlamies atjaunot mūzikas dzīvi Sv. Andreja draudzē.

Vai jums vai jūsu ģimenes locekļiem vai draugiem ir kāds mūzikāls talants? Vai dziedat, vai spēlējat kādu instrumentu? Lūdzu sazinieties ar mums! Vai jums ir kādi ieteikumi turpmākajiem svētdienas dievkalpojumiem, vai citiem gadījumiem? Ja nerunājat latviski, neuztraucieties. Vairāki dievkalpojumi notiek abās valodās, latviešu un angļu.

Varbūt esat dziedājuši kādā grupā kopā ar draugiem, vai varbūt spēlējat ģitaru, vai varbūt pazīstat kādu, kas vēlētos dalīties ar savām mūzikālām interesēm. Pieņemam dažādus mūzikas stilus un spējas. Jūsu piedalīšanās palīdzētu bagātināt mūsu draudzes dzīvi. Saprotam, ka visi dzīvojam laikā trūkumā un zem dažāda veida spiediena. Tomēr, zinām, ka mūsu plašākajā latviešu-kanadiešu sabiedrībā slēpjas daudz talantu.

Ierosinām jūs padomāt par mūzikālo dažādību ar ko jūs varētu iepriecināt citus kādā dievkalpojumā vai draudzes sarīkojumā.

Lūdzu sazinieties ar mani vai Dāvidu Šmitu par savām idejām vai jautājumiem.

Vaira Gertners
vaira@start.ca

music 2