Sarīkojumi un notikumi

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 12.04.2020 – lapiņa

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 12.04.2020 - lapiņa

LIELDIENAS 2020 dziesmu lapiņa video dievkalpojumam

“Jūtam, ka būtu citādi jāatzīmē Lieldienas šogad. Ko mēs varam darīt?”

"Jūtam, ka būtu citādi jāatzīmē Lieldienas šogad. Ko mēs varam darīt?"

ATBILDE: Ko mēs varam darīt?

LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS – VIDEO

LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS - VIDEO

“CLICK HERE” – VIDEO IERAKSTS (LELBA vidienes apgabala izkārtojumā

LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS – lapiņa + lasījumi (LV/ENG)

LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMS - lapiņa + lasījumi (LV/ENG)

“CLICK HERE” – DIEVKALPOJUMA LAPIŅA “CLICK HERE” – JĒZUS KRISTUS CIEŠANAS STĀSTS – Jāņa ev. “CLICK HERE” – THE PASSION of CHRIST – According to the Gospel of John

ZAĻĀS CETURDIENAS DIEVKALPOJUMS – VIDEO

ZAĻĀS CETURDIENAS DIEVKALPOJUMS - VIDEO

“CLICK HERE” lai noskatītos video “CLICK HERE” – ZAĻĀS CETURDIENAS LŪGŠANA – arch. Lauma

ZAĻĀS CETURDIENAS DIEVKALPOJUMS – lapiņa

ZAĻĀS CETURDIENAS DIEVKALPOJUMS - lapiņa

“CLICK HERE” lai apskatītu lapiņu

DIEVKALPOJUMU IERAKSTI – pavadvēstule

DIEVKALPOJUMU IERAKSTI - pavadvēstule

“CLICK HERE” lai izlasītu vēstuli

PŪPOLU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS (VIDEO)

PŪPOLU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMS (VIDEO)

“CLICK HERE” lai noskatītos dievkalpojumu

PŪPOLU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA LAPIŅA (PDF)

PŪPOLU SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA LAPIŅA (PDF)

“CLICK HERE” lai izlasītu lapiņu

LELBA LIELDIENU DIEVKALPOJUMU VIDEO IERAKSTI – pavadvēstule

LELBA LIELDIENU DIEVKALPOJUMU VIDEO IERAKSTI - pavadvēstule

“CLICK HERE” lai izlasītu informatīvu vēstuli par video ierakstiem

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >