Iesvētes mācības

Jaunieši parasti uzsāk divu gadu iesvētes mācības 15 vai 16 gadu vecumā. Pirmajā gadā jauniešus apmāca Līga Miklašēvica, bet otrajā gadā draudzes mācītāja. Parasti satiekamies divreiz mēnesī no septembŗa beigām līdz jūnijam.

Svētdienas skola

Svētdienas skolu vada Inta Gifford no Sv. Jāņa draudzes. Bērni no abām draudzēm ir mīļi gaidīti piedalīties. Satikšanās notiks dievkalpojuma laikā šajās svētdienās 2015. gadā:

  • 18. oktobrī
  • 15. novembrī
  • 29. novembrī
  • 13. decembrī (Bērnu ziemsvētku dievkalpojums un uzvedums)

Vasaras bērnu nometne

Nometnes komiteja satiekas jau ziemas mēnešos, lai izplānotu Sidrabenes bērnu vasaras nometnes programmu, parasti četrām nedēļām no jūlija sākuma līdz augusta sākumam. (Sidrabene)

Nodarbības katru mēnesi

Nodarbības bērniem notiek katra mēneša pirmajā svētdienā, kad ir dievkalpojumi Sidrabenē.
(Sidrabene)

children and youth sidrabene opening 2015