DRAUDZES DZĪVE

IMG_5145

Vietējie mazskauti un skauti ar vadītājiem kuri palīdzēja 2015 g. SIDRABENES RUDENS TALKĀ

 

IMG_5154 IMG_5149 IMG_5140 IMG_5139 IMG_5160 IMG_5159 IMG_5158 IMG_5157

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >