PALĪDZĪBA LATVIJAI KOMITEJĀ

Palīdzība Latvijai komiteja veido interesantus sarīkojumus, lai vāktu ziedojumus no draudzes, kā arī no plašākās sabiedrības, lai palīdzētu trūcīgajiem Latvijā. Uzturam sakarus un palīdzam mūsu draudzes māsu draudzēm Latvijā – Daudzevā, Durbē un Zemītē. Atbalstām arī Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes Zupas virtuvi Rīgā un Zvannieku māju.

(sildenafil) and Cialis (tadalafil) can be effective in as little as 1 hour, though for some patients these medicines can work more rapidly. Sildenafil will work reliably for 6-8 hours but tadalafil will work for up to 36 hours. To find out which medication may be right for you, talk with your healthcare provider.

Esam darbīga, radoša grupiņa – kopā ar savu plašāko atbalstītāju loku vesels pulks! Mūsu sarīkojumi ir saistoši visām Toronto latviešu sabiedrības paaudzēm un viņu draugiem – gan ikgadējās Ģimenes dienas brokastis, gan filmu un dzejas vakari.

Komitejā darbojas:

Aija Mazsīle, Andris Rubenis, Erika Yost un Auseklis Zaķis.

No kreisās: Aija Mazsīle, Anete Ivsiņa, Indra Liepiņa, Auseklis Zaķis, Alise Rozinska, Carlo De Masi, Andris Rubenis

PL_OKT_2015

 

 

 

 

Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes Zupas virtuve Rīgā
support for latvia 1 support for latvia 2 support for latvia 3

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >