Palīdzība Latvijai komiteja veido interesantus sarīkojumus, lai vāktu ziedojumus no draudzes, kā arī no plašākās sabiedrības, lai palīdzētu trūcīgajiem Latvijā. Uzturam sakarus un palīdzam mūsu draudzes māsu draudzēm Latvijā – Daudzevā, Durbē un Zemītē. Atbalstām arī Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes Zupas virtuvi Rīgā un Zvannieku māju.

(sildenafil) and Cialis (tadalafil) can be effective in as little as 1 hour, though for some patients these medicines can work more rapidly. Sildenafil will work reliably for 6-8 hours but tadalafil will work for up to 36 hours. To find out which medication may be right for you, talk with your healthcare provider.

Esam darbīga, radoša grupiņa – kopā ar savu plašāko atbalstītāju loku vesels pulks! Mūsu sarīkojumi ir saistoši visām Toronto latviešu sabiedrības paaudzēm un viņu draugiem – gan ikgadējās Ģimenes dienas brokastis, gan filmu un dzejas vakari.

Komitejā darbojas:

Aija Mazsīle, Andris Rubenis, Erika Yost un Auseklis Zaķis.

No kreisās: Aija Mazsīle, Anete Ivsiņa, Indra Liepiņa, Auseklis Zaķis, Alise Rozinska, Carlo De Masi, Andris Rubenis

PL_OKT_2015

 

 

 

 

Sv. Pestītāja anglikāņu draudzes Zupas virtuve Rīgā
support for latvia 1 support for latvia 2 support for latvia 3