Sestdien, 22. jūlijā DRAUDZES PIKNIKS SIDRABENĒ

Sestdien, 22. jūlijā DRAUDZES PIKNIKS SIDRABENĒ

DRAUDZES PIKNIKS
Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā – SIDRABENĒ
Sestdien, 22. julijā, sākot no plkst 12’iem

12:00 – 2:00 – BARBECUE PUSDIENAS
pret ziedojumu sākot ar $10.00 / Bērniem līdz 12 g.v. – par brīvu

2:00 – 3:00 – BINGO SPĒLES
1 kartiņa – $0.50 / 3 kartiņas – $1.00

3:30 – 4:30 – VĪNU GARŠOŠANA
dalības maksa $5.00 no personas

5:00 – LINDAS LAKATS PRIEKŠLASĪJUMS PAR INDIJU

2:00 – 5:00 – BĒRNIEM NODARBĪBAS PIE PELDBASEINA

Lūdzu sazinieties ar draudzes biroju (416-924-1563 /
admin@standrewslatvian.org)
ja vēlaties transportu uz Sidrabeni, vai ja varat piedāvāt transportu.
Visus laipni aicina draudzes dāmu komiteja un Sidrabenes pārvalde!

APSVEICAM mūsu jaunos draudzes locekļus! / CONGRATULATIONS to our new St. Andrew’s members!

APSVEICAM mūsu jaunos draudzes locekļus! / CONGRATULATIONS to our new St. Andrew’s members!

LIELDIENĀS, Svētdien, 16. aprīlī, Sv. Andreja draudzes saimei pievienojās JANE BUDRĒVICS, un caur kristībām LILY MADISON WINTER.

On EASTER SUNDAY, April 16, St. Andrew’s welcomed new member JANE BUDREVICS, and new member through Baptism: LILY MADISON WINTER.
Performing the Baptism: Rev. Ilze Kuplēns-Ewart; welcoming on behalf of the congregation: Indra Mertens, Council Chair.

Pastor Ilze with Jane Budrevics

Pastor Ilze baptizing Lily Madison Winter (with her parents Christine & Jordan Winter)

2. aprīlī SIDRABENĒ: LIELDIENU nodarbības, dievkalpojums, kopīgas pusdienas + SIDRABENES PILNSAPULCE

2. aprīlī SIDRABENĒ: LIELDIENU nodarbības, dievkalpojums, kopīgas pusdienas + SIDRABENES PILNSAPULCE

2. APRĪLĪ SIDRABENĒ:

10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem un pieaugušajiem – olu krāsošana!
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu
12:00 Kopējas pusdienas. Šefpavāre Krissy gatavos galveno ēdienu, aicinām paņemt līdz piedevu, vai saldo.
14:00 SIDRABENES PILNSAPULCE
Sidrabkalna ēkā

“SILTĀ APKAMPIENA” ADĪŠANAS PULCIŅŠ / “WARM HUGS” KNITTING GROUP meeting March 21 at 7:00 pm

“SILTĀ APKAMPIENA” ADĪŠANAS PULCIŅŠ / “WARM HUGS” KNITTING GROUP meeting March 21 at 7:00 pm

Adīšanas pulciņš tiksies Valdas Bērziņas mājā – lai pieteiktos lūdzu kontaktējiet māc. Ilzi: 416-994-2136 vai pastor-ilze@standrewslatvian.org

The knitting group will meet at Valda Berzins’ home at 7:00 pm on March 21 – please contact pastor Ilze for more details: 416-994-2136 vai pastor-ilze@standrewslatvian.org

Sv. Jāņa draudzes mācītāja Ģirta Grietiņa ievešana amatā 4. martā (O. Sila fotogrāfijas – paldies!)

Sv. Jāņa draudzes mācītāja Ģirta Grietiņa ievešana amatā 4. martā (O. Sila fotogrāfijas – paldies!)

Arch. Lauma Zušēvica (vidū ) ar māc. Ģ. Grietiņu un māc. Ilzi. No kreisās: mācītāji D. Kaņeps, R. Caune, F. Kristbergs, I. Zvirgzds un prāv. G. Lazdiņš.

Māc. Grietiņa ģimene: sieva Ilze un bērni Beāte, Adriāns un Anna.

Māc. Grietiņš, māc. Ilze un S. Korule.

Sv. Andreja draudze priekšniece Indra Mertens un Līga Miklašēvica apsveic māc. Grietiņu mūsu draudzes vārdā.

Cienasts pēc dievkalpojuma.