COVID-19: VĒSTULE Sv. Andreja draudzes locekļiem

COVID-19: VĒSTULE Sv. Andreja draudzes locekļiem

Sv. Andreja draudzes locekļu saimei:

“Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (vēst. filipiešiem 4:6.,7)

Savā ārkārtas sēdē sestdien, 14. martā, Sv Andreja draudzes padome nolēma atcelt dievkalpojumus un citus pasākumus līdz 5. aprīlim mums visiem pazīstamu iemeslu dēļ.

Tomēr sniegt garīgu atbalstu šajos laikos paliek prioritāte.

Līdz ar to padomes locekļi, ar palīgiem, lūkos sazvanīt katru no mūsu vecākiem draudzes locekļiem, lai uzņemtu kontaktu un vispār dalīties kristīgās ģimenes noskaņojumā. Ja neviens nav jūs sazvanījis līdz šīs nedēļas beigām, laipni lūdzam piezvanīt vienu no apakšā minētiem telefona numuriem.

Draudzes mācītāja ir iecerējusi izmantot FaceBook kā arī draudzes mājas lapu, lai tur ievietotu Bībeles lasījumus, pārdomas un lūgšanas. Ceram arī izsūtīt šos materiālus, pēc pieprasījuma, pa pastu mūsu vecāko gada gājuma grupai, kurai varbūt nav internets pieejams. Lūdzu dariet zināmu piezvanot kādam no šiem numuriem, ja vēlaties saņemt šādus materiālus.

Laipni lūdzam ņemt vērā, ka arī draudzes birojs ir slēgts šobrīd, tomēr jūsu telefona ziņas regulāri uzklausīs un tām atbildēs tik ātri, cik vien iespējams.

Draudzes birojs: 416 924 1563

Draudzes mācītāja, Ilze Kuplēna-Ewart: 416 994 2136 (mobīlais) 416 497 0303 (mājās)

Draudzes priekšsēde, Indra Mertens: 647 968 5540