Sv. Andreja evaņģeliski luteriskā latviešu draudze ir aktīvi darbojusies kopš 1949. g. 13. marta.

Draudze, ko dibināja 2. pasaules kaŗa latviešu bēgļi, lai kalpotu latviešu luterticīgo saimei Toronto, laika gaitā ir mainījusies un tagad ieskaita jaukto laulību partneŗus un ģimenes, kuŗās mājas valoda vairs nav latviešu valoda. Mūsu aptuveni 600 draudzes locekļu saimē dievkalpojumos un citās aktivitātēs tagad skan arī angļu valoda kopā ar latviešu valodu.

No 1951. gada Sv. Andreja baznīca, (383 Jarvis St., Toronto), bija kopīgās mājas abām – latviešu un igauņu luterāņu draudzēm līdz 2015. gada 1. oktobrim, kad baznīca tika pārdota.

Sv. Andreja draudze uzsākusi jaunu posmu, noslēdzot sadarbības līgumu ar Sv. Jāņa evaņģeliski luterisko latviešu draudzi, un ar 2015. gada janvāri pārceļot savu darbību, dievkalpojumus un citas aktivitātes uz Sv. Jāņa baznīcu, (200 Balmoral Ave., Toronto). Draudzes birojs arī ir pārcelts uz Sv. Jāņa baznīcas telpām.

Kopš 1953. gada Sv. Andreja draudzei pieder lauku īpašums, Sidrabene, (5100 Appleby Line, Burlington), ar bērnu vasaras nometni, atpūtas namu, sabiedriskām telpām, peldbaseinu, kafejnīcu. Ir iespējas īrēt telpas sarīkojumiem, teltot, sportot, peldēt, atpūsties. Sidrabenē notiek dievkalpojumi brīvdabas baznīcā svētdienas rītos un trešdienas vakaros vasaras nometnes laikā un pirmajā svētdienā katru mēnesi no oktobŗa līdz jūnijam.

No 1997. gada Sv. Andreja draudzes mācītāja ir Ilze Kuplēna-Ewart.

Draudzes saimniecisko un administrātīvo darbību vada padome ar priekšnieci Indru Mertens.

Sv. Andreja evaņģeliski luteriskā latviešu draudze pieder pie Eastern Synod, Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC), pie Latviešu Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) un pie Latviešu Ev. Lut. Baznīcas Amerikā (LELBA).