DRAUDZES MĀCĪTĀJA

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart, “mācītāja Ilze” ir bijusi mūsu draudzes mācītāja kopš 1997.gada. Pirms tam viņa kalpoja Vācijā, galvenokārt Minsteres latviešu ģimnāzijā. Viņa ieguva maģistra grādu teoloģijā Oksfordas universitātē, tika ordinēta Anglijā, un uzsāka kalpošanas darbu Londonas latviešu draudzē.

ilzeMācītāja Ilze ir precējusies ar Ron Ewart, United Church mācītāju, kuŗš darbojas par Toronto United Church Council vadītāju.  Viņiem ģimenē ir trīs pieauguši bērni un divi mazbērni. Blakus kalpošanas darbam Sv. Andreja draudzē, mācītāja Ilze ir pildījusi ievērojamus amatus latviešu luterāņu baznīcā, kā arī ELCIC.

Savas garīgās dzīves kopšanā, uzmanības pievēršana savām attiecībām ar Dievu ir pamats mācītājas Ilzes darbībai. Tur viņa sev smeļas spēku kalpošanai lielā draudzē, kur dažbrīd rodas grūtas situācijas, kā arī radošo enerģiju, lai pētītu tālāk, kur Gars viņu ved kā šīs draudzes mācītāju.

Viņa arī labprāt aizraujas ar dārzkopību, savu īpaši sirsnīgo suņuku, kā arī pavada laiku Sidrabenē, mūsu draudzes lauku īpašumā.

Ilze ievēro sabata atpūtu pirmdienās.  Viņu var sasniegt pa mobīlo telefonu steidzīgos gadījumos.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >