DRAUDZES VADĪBA

Draudzes padome

Valde:
Voldemārs Innus, priekšnieks (2016)
Indra Mertena, vice priekšniece, admin. (2018)
Agris Robežnieks, vice priekšnieks, saimn. (2016)

Arnis Budrēvics, kasieris (2017)
Ingrīda Vairoga, kasieŗa palīdze (2018)
Gundega Melli, sekretāre (2016)
Aija Mazsīle, sekretāres palīdze (2016)

Padomes locekļi:
Kārlis Blūms (2017)
Imants Ķivlis (2017)
Skaidrīte Leja (2017)
Līga Miklašēvica (2016)
Jānis Tannis (2018)
Auseklis Zaķis (2016)
Uldis Zommers (2016)

Sazināties ar padomi: padome@standrewslatvian.org

Administrātore
Sarma Gaide
admin@standrewslatvian.org

Sidrabenes saimnieks
Andrejs Grīnbergs
camp_sidrabene@yahoo.ca

Mūzikas dzīves vadītājs
Dāvids Šmits
davids_smits@hotmail.com

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >