DRAUDZES VADĪBA

Draudzes padome

Valde:
Indra Mertens, priekšniece (2020)
Auseklis Zaķis, vice priekšnieks, admin. (2022)
Agris Robežnieks, vice priekšnieks, saimn. (2022)
Andris Stārasts, kasieris (2020)
Līga Miklašēvics, sekretāre (2022)
Māra Zalcmanis, sekretāres palīdze (2020)

Padomes locekļi:
Elmārs Bērziņš (2020)
Voldemārs Innus (2022)
Arnis Kalniņš (2021)
Andris Krūmiņš (2020)
Jānis Tannis (2021)

Sazināties ar padomi: padome@standrewslatvian.org

Administrātore
Sarma Gaide
admin@standrewslatvian.org

Sidrabenes saimnieks
Andrejs Grīnbergs
camp_sidrabene@yahoo.ca

Mūzikas dzīves vadītājs
Dāvids Šmits
dsmits@transmessenger.com

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >