Daudziem brīvdabas baznīca Sidrabenē ir iemīļots patvērums. Tur pulcējamies dievkalpojumos, bet arī, lai vienatnē pasēdētu un pavadītu laiku, jo, tur esot, var īpaši izjust Dieva klātieni un svētību. Dievkalpojumi vasaras mēnešos notiek brīvdabas baznīcā, izņemot, ja līst lietus. Sākot ar oktobri, Sidrabenē sanākam “Sudrabkalnā” (Lielajā mājā) pirmajā svētdienā mēnesī smelties atpūtu un atjaunošanos dievlūdzēju lokā – “sanākšanā”, vienkāršotā dievkalpojumā. Pēc dievkalpojuma baudām kopīgas pusdienas un tām seko nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Katrs var piedalīties, neskatoties uz vecumu vai valodas prasmi, jo visa programma, izņemot latviešu valodas stundas, ir abās valodās.Visi dievkalpojumi Sidrabenē ir saucamie “pilnie dievkalpojumi” tas ir, ar Svēto Vakarēdienu, izņemot nometnes laikā. Tādējādi uzsveŗam, ka maizē un vīnā esam savienoti un stiprināti ar Kristus klātieni. Pie reizes, Svētais Vakarēdiens apliecina mūsu piederību vienam ar otru, arī ar tiem, kas pirms mums gājuši un kas aiz mums sekos.

Bērni ir īpaši gaidīti dievkalpojumā. Pie dievgalda viņi saņem tikai maizi. Dievkalpojumi nometnes laikā ir veidoti atbilstoši bērnu iztēlei un izpratnei. Parasti nometņotāji aktīvi piedalās dievkalpojumos, dziedot, lasot, iztēlojot Bībeles stāstus. Trešdienas vakaros nometne sanāk uz svēcīšu dievkalpojumu. Tas ir mierīgs posms nedēļas jautrā ritmā, kad var pateikties un slavēt Dievu par visu to labu, kas piedzīvots nometnes laikā, kā arī pieminēt tuviniekus, vai divkājainus, vai četrkājainus.

sidrabene

sidrabene performance

sidrabene opening 2015