Sv. Niklāva diena Sidrabenē

Pulcēsimies svinēt Sv. Niklāva dienu Sidrabenē!

Sākot ar plkst 10iem nodarbības visām paaudzēm, ieskaitot Ziemsvētku ieskaņošanu ar dziesmām.

plkst 11os Dievkalpojums “Gathering” veidā abās valodās.

Pēc tam, kopīgas, ģimeniskas pusdienas. Krissy Pāvelsone gatavos šķiņķi. Lūdzu paņemiet līdz vai nu kādu piemērotu piedevu, vai saldo ēdienu.

stnicholasday_latvian_small

Atbildēt

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >