Pastorālā aprūpe

Kristū mēs iepazīstam Dievu cilvēka tēlā. Viena no viņa zīmīgākajām īpašībām, ko ievērojam, ir iejūtība. Kur vien kādam vajag palīdzību, dziedināšanu, pat prakstisku palīdzību, Jēzus to sagādā. Mēs darām to pašu katrreiz, kad atstājam savas lietas pie malas, lai uzklausītu kādu cilvēku, vai palīdzētu viņam grūtībās.

Sv. Andreja draudzē īpašu pastorālo aprūpi mācītājs sniedz tiem, kas meklē, lai viņus uzklausa. Šīs pārrunas ir konfidenciālas, izņemot, ja atnācējs atstāj iespaidu, ka varētu sev, vai kādam citam darīt pāri. Mācītajs arī neziņo, kuŗš ar viņu ir runājis.

Lūdzu, zvaniet tieši mācītājam, ja vēlaties ar viņu aprunāties.

Bez tam, šīs ir reizes, kad mudinām jūs sazināties ar mācītāju:

  • Ja kāds ievietots slimnīcā, lai mācītājs var apciemot
  • Ja uzzināta nelabvēlīga diagnoze
  • Ja kāds tuvinieks ir uz miršanu
  • Ja kāds tuvinieks ir miris

Pilnvarotajiem

Ja jūs esat kādam izraudzītais pilnvarotais un cilvēks jūsu aizgādībā ir tagad kādā citā dzīves vietā, lūdzu paziņojiet baznīcas birojā.

lvLV
Scroll to Top