Veiciet Ziedojumu

Ziedošana draudzei un citiem labdarības mērķiem ir veids, kā mēs atbildam uz Dieva dāsnumu. Tas ir rādītājs tam, kā mēs nosakām prioritātes un kāds ir mūsu apņemšanās līmenis draudzes labā.

Tradicionālā izpratne par draudzes financiālo atbalstīšanu atrodas Vecās Derības mācībā par desmito tiesu. Toties, mēs iesakām arī citu pieeju:  iesākumā ziedot draudzei tik pat daudz, cik nopelnām vienā darba stundā. Pensionāriem tas būtu apmēram 2.5% no ienākumiem.*

Interesanti, ka mēs esam atklājuši, ka, jo dāsnāks esat, jo ar lielāku prieku ziedojat un jo lielāka ir jūsu saikne ar Svētā Andreja draudzi.

Mēs silti iesakām izkārtot ziedošanu ik mēnesi tieši no bankas konta. Arvien vairāk draudzes locekļu atzīst, ka tas ir lielisks veids, kā palīdzēt atbalstīt draudzes sūtību.

Lūdzam darīt mums zināmu, ja ir radušās financiālas grūtības, kas traucē iespējas ziedot draudzei.

* Peter Misaszek, director of Stewardship Development, Diocese of Toronto, Anglican Church of Canada. Izsakām pateicību par viņa pieeju un par mums doto atļauju dalīties ar to.

Paldies!

I thank God for you—the God I serve with a clear conscience, just as my ancestors did. Night and day I constantly remember you in my prayers.

– 2 Timothy 1:3

lvLV
Scroll to Top