Sidrabene

Latviešu Atpūtas un Rekolekciju Centrs

Sidrabenes brīvdabas baznīcā, kas celta 1960. gadā, notikušas daudzas kāzas, kristības un neskaitāmi dievkalpojumi. Vasaras mēnešos Sv. Andreja draudzei ir iespēja divreiz nedēļā doties rietumu virzienā uz Sidrabeni, lai izbaudītu savas brīvdabas baznīcas dabisko skaistumu un lai slavētu Dievu par visu, ko viņš sagādājis. Dārzos un labirintos blakus baznīcai ir iespēja klusumā aizsapņoties un pārdomāt dzīves neskaitāmos brīnumus.

The outdoor chapel at Sidrabene
The outdoor chapel at Sidrabene

Daudziem brīvdabas baznīca Sidrabenē ir iemīļots patvērums. Tur pulcējamies dievkalpojumos, bet arī, lai vienatnē pasēdētu un pavadītu laiku, jo, tur esot, var īpaši izjust Dieva klātieni un svētību. Dievkalpojumi vasaras mēnešos notiek brīvdabas baznīcā, izņemot, ja līst lietus. Sākot ar oktobri, Sidrabenē sanākam “Sudrabkalnā” (Lielajā mājā) pirmajā svētdienā mēnesī smelties atpūtu un atjaunošanos dievlūdzēju lokā – “sanākšanā”, vienkāršotā dievkalpojumā. Pēc dievkalpojuma baudām kopīgas pusdienas un tām seko nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Katrs var piedalīties, neskatoties uz vecumu vai valodas prasmi, jo visa programma, izņemot latviešu valodas stundas, ir abās valodās.Visi dievkalpojumi Sidrabenē ir saucamie “pilnie dievkalpojumi” tas ir, ar Svēto Vakarēdienu, izņemot nometnes laikā. Tādējādi uzsveŗam, ka maizē un vīnā esam savienoti un stiprināti ar Kristus klātieni. Pie reizes, Svētais Vakarēdiens apliecina mūsu piederību vienam ar otru, arī ar tiem, kas pirms mums gājuši un kas aiz mums sekos.

Bērni ir īpaši gaidīti dievkalpojumā. Pie dievgalda viņi saņem tikai maizi. Dievkalpojumi nometnes laikā ir veidoti atbilstoši bērnu iztēlei un izpratnei. Parasti nometņotāji aktīvi piedalās dievkalpojumos, dziedot, lasot, iztēlojot Bībeles stāstus. Trešdienas vakaros nometne sanāk uz svēcīšu dievkalpojumu. Tas ir mierīgs posms nedēļas jautrā ritmā, kad var pateikties un slavēt Dievu par visu to labu, kas piedzīvots nometnes laikā, kā arī pieminēt tuviniekus, vai divkājainus, vai četrkājainus.

Kontakti

5100 Appleby Line, Burlington, ON  L7M 0P5
905-335-3849

David C. Sweet (Sidrabenes pārvaldnieks) camp_sidrabene@yahoo.ca
Natalija Vāgners, Dana Grietiņš (Sidrabenes bērnu nometne) sidrabenesnometne@gmail.com

lvLV
Scroll to Top