Iesvētības

Iesvētes mācības Sv. Andreja draudzē ir divu gadu process. Iesākam septembŗa beigās un tiekamies parasti divreiz mēnesī līdz jūnijam. Iesvētes mācības notiek svētdienās, pirms dievkalpojuma. Iesvētības pašas ir maijā, tradicionāli Vasarsvētku svētdienā, vai arī Trīsvienības svētku svētdienā. Šīs svētku dienas saistās ar baznīcas dibināšanu Svētā Gara spēkā, un Dieva dzīvo saskari ar cilvēku mūža gaitās.

Mūsu jaunieši parasti tiek iesvētīti vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Esam atraduši šo latviešu paradumu ļoti vērtīgu, jo pārrunas ar nobriedušākiem jauniešiem dod viņiem iespēju ievīt ticību savos lēmumos un pasaules uztverē. Tas ir spēcīgs pamats uz kā viņi paši var veidot patstāvīgu dzīvi.

Pirmajā gadā jauniešus apmāca Līga Miklašēvica, bet otrajā gadā, draudzes mācītājs.

Iesvētes mācību programma

Pamata materiāli mūsu programmai ir Bībele (Lutheran Study Bible), “Here We Stand” Student Book, kā arī citi, pec vajadzības. Lūkojam jauniešiem palīdzēt pierast lasīt Bībeli, lai katrs labāk sajustu, ka šī senā atklāsme ir dzīva arī viņiem. Pirmajā gadā uzsvars ir uz Veco Derību, bet otrajā uz Jauno Derību. Tālāk iepazīstamies ar to, ko nozīmē sekot Jēzum, būt kristietim.

Sekojot principam “mīlestība izpaužas vairāk darbos nekā vārdos”, jaunieši piedalās labdarības darbos. Aicinām arī vecākus piedalīties.

lvLV
Scroll to Top