Mūsu vēsture

Sv. Andreja evaņģēliski luteriskā latviešu draudze aktīvi darbojas Toronto kopš dibināšanas 1949. g. 13. martā.

Draudze, ko dibināja 2. pasaules kaŗa latviešu bēgļi, lai kalpotu latviešu luterticīgo saimei Toronto, laika gaitā ir mainījusies un tagad ieskaita jaukto laulību partneŗus un ģimenes, kuŗās mājas valoda vairs nav latviešu valoda. Mūsu aptuveni 600 draudzes locekļu saimē dievkalpojumos un citās aktivitātēs tagad skan arī angļu valoda kopā ar latviešu valodu.

Sv. Jāņa dievnams, Toronto
Sv. Jāņa dievnams, Toronto

No 1951. gada Sv. Andreja baznīca, (383 Jarvis St., Toronto), bija kopīgās mājas abām līdzīpašniecēm – latviešu un igauņu luterāņu draudzēm līdz 2015. gada 1. oktobrim, kad baznīca tika pārdota.

Sv. Andreja draudzes bijušais dievnams, 383 Jarvis iela, Toronto

2012. gadā Grace Church Toronto draudze uzsāka sarunas ar Sv. Andreja latviešu un igauņu draudzēm, interesējoties par iespēju īrēt mūsu Sv. Andreja baznīcu (383 Jarvis St., Toronto) saviem svētdienas dievkalpojumiem. Šīs sākotnējās sarunas noveda pie apsveŗamas iespējas pārdot baznīcu Grace Church draudzei, jo abas Sv. Andreja draudzes secināja, ka baznīcas telpas ir par lielām un telpu uzturēšanas izmaksa ir par dārgu, ņemot vērā draudžu lielumu un to vajadzības. Cenšanās uzturēt baznīcu iespaidoja mūsu spējas pildīt savu paredzēto uzdevumu un vīziju.

2015. gada februārī Grace Church draudze deva apstiprinājumu, ka viņi pirks Sv. Andreja baznīcu, ar slēgšanas datumu 2015. gada 1. oktobrī. Šī vēsturiskā baznīcas ēka (celta 1878. g.) līdz ar to ieguva sev par saimnieku dzīvu, augošu draudzi.

Vairāk nekā 60 gadu Sv. Andreja baznīca bija mūsu mājas, kur mūsu bērni tika kristīti un iesvētīti un mūsu draudzes locekļi salaulāti. Tā bija svarīga vieta, kur dalījāmies priekos un bēdās. Daudzus gadus tā kalpoja kā mājas latviešu skolai, latviešu organizācijām un sabiedriskām vajadzībām. Atmiņas par tur piedzīvotajiem notikumiem un aktivitātēm tiks mūžam sirdī saglabātas. Daudziem draudzes locekļiem bija emocionāli grūti atstāt baznīcu un piemēroties pārmaiņām.

Piemiņas skulptūra pie Sv. Jāņa dievnama

Draudze atzina, ka labākais atrisinājums būtu sadarboties ar Sv. Jāņa ev. luterisko latviešu draudzi un lietot viņu baznīcu mūsu dievkalpojumiem Toronto. Pēc vairākām sēdēm ar Sv. Jāņa draudzes vadību parakstījām kopīgu sadarbības līgumu. Ar 2015. gada janvāri mūsu draudze sāka savus dievkalpojumus noturēt Sv. Jāņa dievnamā un oktobrī pārcēla savu biroju, darbību, dievkalpojumus un citas aktivitātes uz Sv. Jāņa baznīcu (200 Balmoral Ave., Toronto), kur tagad esam “divas draudzes zem viena jumta”.

Kopš 1953. gada Sv. Andreja draudzei pieder lauku īpašums, Sidrabene, (5100 Appleby Line, Burlington), ar vasaras bērnu nometni, atpūtas namu, sabiedriskām telpām, peldbaseinu un kafejnīcu. Ir iespējas īrēt telpas sarīkojumiem, teltot, sportot, peldēt, atpūsties. Sidrabenē notiek dievkalpojumi brīvdabas baznīcā svētdienas rītos un trešdienas vakaros vasaras nometnes laikā un pirmajā svētdienā katru mēnesi no oktobŗa līdz jūnijam.

Draudzes pirmie mācītāji bija māc. Ādolfs Gaudiņš un māc Alfreds Skrodelis, kam sekoja māc. Ādolfs Čops no 1950. gada līdz 1974. gadam un māc. Juris Cālītis no 1974. gada līdz 1996. gadam, kā arī māc. Māris Ludviks no 1988. gada 1991. gadam. No 1997. gada līdz aiziešanai pensijā 2020. gadā Sv. Andreja draudzes mācītāja bija Ilze Kuplēna-Ewart.

2021. gada janvārī savu kalpošanu Sv. Andreja draudzē uzsāka mācītājs Dāgs Demandts.

Draudzes saimniecisko un administrātīvo darbību vada padome ar priekšnieci Līgu Miklašēvicu.

Sv. Andreja evaņģēliski luteriskā latviešu draudze pieder pie Eastern Synod, Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC), pie Latviešu Ev. Lut. Baznīcas Pasaulē (LELBP) un pie Latviešu Ev. Lut. Baznīcas Amerikā (LELBA).

lvLV
Scroll to Top