DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

JŪLIJĀ

29. – SIDRABENĒ 21:30 Kino vakars: “Before Sunrise”, rež. Richard Linklater

31. 11. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS un BĒRNU NOMETNES SLĒGŠANA diak. Inese Upmane-MacDonald

AUGUSTĀ

7. 12. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu kopīgs ar Hamiltonas Kristus draudzi, prāv. emer. Dāvis Kaņeps

14. 13. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja) prāv. emer. Ivars Gaide

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >