DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

SIDRABENĒ: Trešdien, 21. jūlijā 20:00
Svecīšu vakara svētbrīdis ar nometnes bērniem

 

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI

Skatīt visas ziņas >