DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

NOVEMBRIS

Trešdien, 1. novembrī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/
“Raugies dziļāk!” Tēma: “Luters” vada māc. Ģirts Grietiņš

Sestdien, 4. novembrī – SIDRABENĒ: 09:00 Rudens talka

5.novembrī – 21. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
10:45 Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu un kristībām (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem: Pazudušās avis
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu. Tēma: “Cilvēki nav pārdodami”
12:00 Kopējas pusdienas “groziņu” stilā – aicinām atnest kādu gaļas/makaronu/sakņu/sālātu/saldo ēdienu.

14:00 Sv. Barnabas baznīcā (361 Danforth Ave.) Dziesmots svētbrīdis Reformācijas 500 gadu atcerei ar ansambli, Hamiltonas vīru ansambli un ērģeļu koncertu ar Latvijas ērģelnieci Laumu Akmeni.

Trešdien, 8. novembrī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/
“Raugies dziļāk!” Tēma: “K. S. Lūiss” vada māc. Ģirts Grietiņš

12. novembrī – 22. Svētdiena pēv Vasarsvētkiem
9:15 Iesvētes mācība
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja). Pēc dievkalpojuma Sv. Andreja draudzes “Town Hall” informācijas sanāksme par iespējamām pārbūvēm Sidrabenē.

Trešdien, 15. novembrī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/
“Raugies dziļāk!” Tēma: “Kristietība un citas reliģijas” vada māc. Ģirts Grietiņš

19. novembrī – Valsts svētki
11:00 LATVIJAS VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS visai Toronto latviešu sabiedrībai (Sv. Jāņa)

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >