DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

DECEMBRIS

24. decembrī – Dievkalpojums KRISTUSPIEDZIMŠANAS SVĒTKU VAKARĀ
(vispirms):
17:45 ZIEMASSVĒTKU DZIESMAS – YouTube video (“link” skat. informāciju pa labi)
(tad):
18:00 DIEVKALPOJUMS abās valodās – YouTube video (“link” skat. informāciju pa labi)

27. decembrī  11:00 – Māc. Ilzes pēdējais dievkalpojums

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI

Skatīt visas ziņas >