DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

APRĪLIS

Sestdien, 22. aprīlī – 09:00 SIDRABENES PAVASAŖA TALKA– vediet līdz darba rīkus, cimdus, ūdeni!

23. aprīlī, Lieldienu laika 2. svētdiena – Baltā svētdiena
10:45 Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

30. aprīlī, Lieldienu laika 3. svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
15:00 Svētbrīdis ar pārrunām Latviešu Centrā

MAIJS

7. maijā, Lieldienu laika 4. svētdiena
10:45 Svētdienas skolas NOSLĒGUMS
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem un pieaugušajiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu. Tēma: “Vari uzticēties! Tas Kungs ir mans Gans.”
12:00 Kopējas pusdienas. Šefpavāre Krissy gatavos galveno ēdienu, aicinām paņemt līdz piedevu, vai saldo.

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >