DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

NOVEMBRIS

1. novembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS / WORSHIP in BOTH LANGUAGES

7. novembrī – SIDRABENĒ: Rudens talka 9:00 – 16:00

8. novembrī – 11:00 DIEVKALPOJUMS ar Kristībām (Laila Anna Langīns) (Sv. Andreja)

15. novembrī – Valsts svētki
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
“YouTube” Svētbrīdis par tēmu: “Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”
Turpinājums no “Mūsu Tēvs debesīs”

22. novembrī – Mirušo piemiņas diena
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja)

29. novembrī – 1. Advents
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
“YouTube” Svētbrīdis par tēmu: “Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna”
Turpinājums no “Mūsu Tēvs debesīs”

DECEMBRIS

6. decembrī – 2. Advents
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS / ADVENT (St. Nicholas) WORSHIP in BOTH LANGUAGES

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI

Skatīt visas ziņas >