DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

26. SEPT. 11:00 KOPĪGS KLĀTIENES DIEVKALPOJUMS
Sv. Jāņa baznīcā. Sekos sadraudzība baznīcas dārzā.

 

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

DALĪSIMIES MĀJĀS AR DIEVA VĒSTI

Skatīt visas ziņas >