DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

OKTOBRIS

21. oktobrī – 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
10:45 Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa – vadīs prāv. emer. Dr. F.T. Kristbergs)

Sestdien, 27. oktobrī – 19:00 Sv. Jāņa draudzes Vokālā ansambļa 40 gadu jubilejas koncerts

28. oktobrī – Reformācijas svētki
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (Sv. Andreja). Dziedās Vokālais ansamblis
15:00 Svētbrīdis Latviešu centrā

NOVEMBRIS

4. novembrī – 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOMS ar dievgladu (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem, pārrunas pieaugušiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu. Viesis māc. Doug Reble (Austrumu sinodes bīskapa asistents)
12:00 Šefpavāre Krissy gatavos galveno ēdienu, laipni aicinām paņemt līdz piedevu vai saldo.

Sestdien, 10. novembrī – SIDRABENĒ: 9:00 RUDENS TALKA

11. novembrī – Lāčplēša diena
10:45 Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)
17:00 “Taizē” meditatīvs VAKARA DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS (Sv. Andreja) Pēc tam – silta zupa!

18. novembrī – Latvijas Valsts Svētki
11:00 EIKUMĒNISKS DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa) Viesosies Latvijas Radio koris
Pēc dievkalpojuma iespējams noskatīties Latvijas valsts prezidenta runu tiešā pārraidē no Latvijas.

Sestdien, 24. novembrī – 10:00 – 14:00 Sv. Jāņa draudzes Ziemassvētku tirdziņš

25. novembrī – Mirušo piemiņas diena
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (Sv. Andreja). Dziedās Vokālais ansamblis un sieviešu kvartets

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

 

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >