DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

JŪNIJS

23. jūnijā SIDRABENĒ: JĀŅU SVINĒŠANA – informācija atsevišķā reklāmā

24. jūnijā – 5. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS brīvdabas baznīcā kopīgs ar Hamiltonas Kristus draudzi.
Vada prāv. emer. Dāvis Kaņeps

JŪLIJS

1. jūlijā – 6. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

8. jūlijā – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

15. jūlijā – 8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja)
12:00 SIDRABENĒ: Nometnes ievada BBQ ar ģimenēm
14:00 SIDRABENĒ: Nometnes atklāšanas svētbrīdis ABĀS VALODĀS (agrāk nekā citos gados)

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

 

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >