DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

JANVĀRIS

  1. janvārī, Epifānijas laika 2. svētdiena

10:45 Svētdienas skola

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa)

 

  1. janvārī, Epifānijas laika 3. svētdiena

09:00 Dāmu komitejas rīkotās “Pankūku brokastis”

11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Andreja)

 

  1. janvārī, Epifānijas laika 4. svētdiena

11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa)

15:00 Svētbrīdis ar pārrunām: “Mūsu Luteriskais mantojums – 95 tēzes”

Latviešu Centrā, Daugavas Vanagu telpās

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >