DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

JŪNIJS

Sestdien, 3. jūnijā – SIDRABENES Bērnu nometnes talka no 09:00 – 16:00
16:00 SIDRABENES sezonas atklāšana – $25 ieskaita pusdienas / uzstāsies “AMUZ”

4. jūnijā – Vasarsvētki
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu un kristībām brīvdabas baznīcā. Tēma: “Baznīcas saimē vieta katram”
Pēc dievkalpojuma pusdienas var paēst SID kafē.

11. jūnijā – Trīsvienības svētki
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu, Aizvesto pieminēšana
(Sv. Andreja)

18. jūnijā, 2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu
(Sv. Andreja)
15:00 Svētbrīdis ar pārrunām Latviešu Centrā

Sestdien, 24. jūnijā SIDRABENĒ: JĀŅU SVINĒŠANA / 19:00 Jāņu uzvedums – piedalīsies “Dzirksts” un “Dižais Dancis” / 21:30 Zaļumballe – spēlēs “Penzionāri”

25. jūnijā – 3. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Jāņa)

SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu brīvdabas baznīcā

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >