DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

OKTOBRĪ

23. – 23. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Andreja – prāv. Ilze Kuplēns-Ewart)

30. – Ticības atjaunošanas – Reformācijas svētki
10:45 Svētdienas skola
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu un kristībām (abu draudžu izkārtojumā) Dziedās Vokālais ansamblis

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >