DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

MAIJS

8. – Ģimenes diena
09:00 – 11:00 Palīdzība Latvijai komiteja piedāvā: Ģimenes dienas“Burvīgās Brokastis”
($15 / bērniem no 6-12 g.v. $5 / bērniem līdz 6 g.v. par brīvu) Visi ienākumi par labu trūcīgām ģimenēm Latvijā.
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

15. Vasarsvētki
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS (Sv. Jāņa)
Pēc dievkalpojuma pārrunas par pasaules bēgļu situāciju un kā mēs kā draudzes varam līdzēt vadīs Jennifer Ardon no CLWR (Canadian Lutheran World Relief).

22. Trīsvienības svētki
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

29. 2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 IESVĒTES DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (abu draudžu izkārtojumā) Dzied Sv. Jāņa draudzes ansamblis

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >