DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

SEPTEMBRĪ

24. SIDRABENES sezonas slēgšanas sarīkojums – dziedās Hamiltonas vīru ansamblis / uzstāsies Skaņu Ritenis / lielās loterijas izloze

25. – 19. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja) prāv. emer. Ivars Gaide
Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz draudzes pēcpusdienu: Rudens Svētiki Pilsētā

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >