DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

AUGUSTĀ

28. 15. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja) prāv. emer. Ivars Gaide

SEPTEMBRĪ

4. – 16. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: DIEVKALPOJUMS NENOTIEK

11. – Kapu Svētki
11:00 DIEVKALPOJUMS Kopīgs visām draudzēm, York kapsētā

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >