DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

Novembris 2015
29. – 11:00 – Adventa pirmā svētdiena
DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)
Svētdienas skola

Decembris 2015
6. – 11:00 – Adventa otrā svētdiena
DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)
11:00 DIEVKALPOJUMS Sidrabenē VISIEM
13. – 11:00 – Adventa trešā svētdiena
DIEVKALPOJUMS abās valodās (Sv. Andreja)
VISI BĒRNI MĪĻI GAIDĪTI piedalīties Ziemassvētku stāsta iztēlošanā un SVĒTDIENAS SKOLAS ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE!
Lūdzam atnest neiesaiņotu dāvanu bērniem, nodošanai trūcīgām ģimenēm (līdz $20 vērtībā).

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu jaunajā tīmekļa lapā!

Drīzumā ievietosim svētdienas dievkalpojumu skaņu ierakstus. Starplaikā lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >