DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

OKTOBRIS

Trešdien, 18. oktobrī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/
“Raugies dziļāk!” Tēma: “Ījabs” vada māc. Ģirts Grietiņš

21-22. oktobrī “Retreat” Saulainē

22. oktobrī – 19. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
9:15 Iesvētes mācība
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)
Pēc dievkalpojuma Amalie Kanne un Karlīne Zubāne stāstīs par piedalīšanos “Sveika Latvija!” ceļojumā, un māc. Ilze stāstīs par savu piedalīšanos Reformācijas 500. gada atcerē Vācijā.

Trešdien, 25. oktobrī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/
“Raugies dziļāk!” Tēma: “Augustīns” vada māc. Ģirts Grietiņš

29. oktobrī – Ticības atjaunošanas – Reformācijas svētki
11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (abu draudžu izkārtojumā)
Dziedās Sv. Jāņa draudzes vokālais ansamblis

14:00 JOINT REFORMATION SERVICE of the Toronto Ministry Area, St. James Cathedral, 65 Church St.

NOVEMBRIS

Trešdien, 1. novembrī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/
“Raugies dziļāk!” Tēma: “Luters” vada māc. Ģirts Grietiņš

Sestdien, 4. novembrī – SIDRABENĒ: 09:00 Rudens talka

5. novembrī – 21. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
10:45 Svētdienas skola
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu un kristībām (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem: Pazudušās avis
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu. Tēma: “Cilvēki nav pārdodami”
12:00 Kopējas pusdienas “groziņu” stilā – aicinām atnest kādu gaļas/makaronu/sakņu/sālātu/saldo ēdienu.

14:00 Sv. Barnabas baznīcā (361 Danforth Ave.) Dziesmots svētbrīdis Reformācijas 500 gadu atcerei ar ansambli, Hamiltonas vīru ansambli un ērģeļu koncertu ar Latvijas ērģelnieci Laumu Akmeni.

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >