DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

AUGUSTS

Sestdien, 11. augustā SIDRABENĒ: 16:00 SIDKAFE Īru vakars, $10 ieeja
uzstāsies īru dziedātājs Ronnie McEwan

12. augustā –12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

19. augustā –13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

26.augustā – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja) – prāv. emer. Ivars Gaide

SEPTEMBRIS

2. septembrī – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

9. septembrī – Kapu svētki
11:00 DIEVKALPOJUMS York kapsētā kopīgs visām draudzēm

Sestdien, 15. septembrī – SIDRABENĒ: 16:00 Sidrabenes sezonas slēgšanas sarīkojums

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

 

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >