DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

FEBRUĀRIS

19. februārī, Epifānijas laika 7. svētdiena
11:00 Dievkalpojums (Sv. Jāņa)
15:00 Svētbrīdis ar pārrunaām “Luteriskais mantojums Nr. 2 – iepazīsimies no jauna ar Mazo Katķismu” Latviešu Centrā, Daugavas Vanagu telpās.

26. februārī, Epifānijas laika 8. svētdiena
11:00 Dievkalpojums ABĀS VALDOĀS ar Dievgaldu (Sv. Andreja)
PĒC DIEVKALPOJUMA DRAUDZES PILNSAPULCE

MARTS

Trešdien, 1. martā, Pelnu diena
18:30 Dievkalpojums (Sv. Andreja)

Piektdien, 3. martā, KLUSĀ LAIKA PĀRDOMAS
19:00 1. Referāts: Prāv. Gunārs Lazdiņš: Reformācijas mācības: Ko nozīmē “aicinājums” – kafija & uzkodas

Sestdien, 4. martā, 10:00, 2. Referāts: prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergs: Reformācija un teoloģija kontekstā
12:00 Pusdienas
13:00 – 15:30 LELBA KANĀDAS APGABALA KONFERENCE
16:00 DIEVKALPOJUMS Sv. Jāņa draudzes mācītāja Ģ. Grietiņa ievešana amatā
(piedalās LELBĀL arch. Lauma Zušēvica un LELBA pārvaldes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš)

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >