DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

JŪLIJS

SESTDIEN, 22. jūlijā
SIDRABENĒ
: SID KAFĒ: 10:00 – “Ar grāmatu pie galda”, tikšanās un pārrunas
13:30 Draudzes “pikniks” – (SID SVĒTKU ietvaros)

23. jūlijā – 7. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Andreja) (diakone Inese Upmane-MacDonald)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS Bērnu nometnes ietvaros / SID SVĒTKI

SESTDIEN, 29. jūlijā, SID KAFĒ: 10:00 – “Ar grāmatu pie galda”, tikšanās un pārrunas

30. jūlijā – 8. Svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS pilsētā (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS Bērnu nometnes ietvaros

Skatīt visu kalendāru >

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >