DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

JANVĀRIS

7. janvarī – Zvaigznes diena
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Jāņa)
SIDRABENĒ: 10:00 – 11:00 Nodarbības bērniem un pieaugušajiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu
12:00 Kopējas pusdienas. Aicinām paņemt līdz groziņu kopējam pusdienu galdam.

Trešdien, 10. janvārī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/ “Raugies dziļāk!” (māc. Ilze)
“Dievs kā Jēzus viņu pazīst” I Dievs ir labs. Pārrunām izmantosim grāmatu: “The Good and Beautiful God”. Autors James Bryan Smith. Ja vēlaties grāmatu, lūdzam pieteikties, lai varam pasūtīt attiecīgo grāmatu skaitu.

14. janvārī – 2. svētdiena pēc Ziemassvētkiem
9:15 Iesvētes mācība
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

Trešdien, 17. janvārī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/ “Raugies dziļāk!” (māc. Ilze)
“Dievs kā Jēzus viņu pazīst” II Dievam var uzticēties

Sestdien, 20. janvārī – 10:00-13:00OUT OF THE COLD”, First Lutheran Church, 116 Bond St.

21. janvārī – 3. svētdiena pēc Ziemassvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

Trešdien, 24. janvārī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/ “Raugies dziļāk!” (māc. Ilze)
“Dievs kā Jēzus viņu pazīst “ III Dievs ir devīgs

28. janvārī – 4. svētdiena pēc Ziemassvētkiem
09:00 PANKŪKU BROKASTIS (Sv. Andreja Dāmu komiteja)
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

Trešdien, 30. janvārī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/ “Raugies dziļāk!” (māc. Ilze)
“Dievs kā Jēzus viņu pazīst “ IV Dievs ir mīlestība

 

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >