DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

SEPTEMBRIS

Sestdien, 15. septembrī – SIDRABENĒ: Sidrabenes sezonas slēgšanas sarīkojums (skat. info. “Jaunākās ziņas” nodaļā)

16. septembrī – 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

23.septembrī – 18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

30.septembrī – 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu un kristībām (Sv. Andreja)
15:00 Svētbrīdis LATVIEŠU CENTRĀ

SIDRABENĒ:
15:30 “Tourchester” vācu pūtēju orķestris no Minchenes uzstāsies ar “Oktoberfest” programmu
Ierobežots vietu skaits. Biļetes var iegādāties no Ritas Āpšes, V. Kauliņa vai A. Grīnberga (skat. sludinājumu)

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

 

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >