DIEVKALPOJUMI UN DRAUDZES SARĪKOJUMI

FEBRUĀRIS

Trešdien, 7. februārī – 13:00 Sadraudzības svētbrīdis /pārrunas un kafija/ “Raugies dziļāk!” (māc. Ilze)
“Dievs kā Jēzus viņu pazīst “ V Dievs ir svēts

11. februārī – 6. svētdiena pēc Ziemassvētkiem
9:15 Iesvētes mācība
11:00 DIEVKALPOJUMS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

Trešdien, 14. februārī – Pelnu diena
17:00 Pārrunas un kafija/ “Raugies dziļāk!” (māc. Ilze) “Dievs kā Jēzus viņu pazīst “ VI Dievs sevi atdod
18:30 Meditātīvs Dievkalpojums ar dievgaldu (Sv. Jāņa)

Piektdien, 16. februārī – 18:30 Ievads Klusā laikā (māc. Ģ. Grietiņš) – zupa un filma

18. februārī – Ciešanu laika 1. Svētdiena
11:00 DIEVKALPOJUMS (Sv. Jāņa)

Trešdien, 21. februārī – 13:00 Klusā laika pārdomas ar Taize dziedājumiem (māc. Ilze un māc. Ģ. Grietiņš)

25. februārī – Ciešanu laika 2. Svētdiena
9:45 Iesvētes mācība
11:00 DIEVKALPOJUMS ABĀS VALODĀS ar dievgaldu (Sv. Andreja)

Trešdien, 28. februārīī –13:00 Klusā laika pārdomas ar Taize dziedājumiem

??

MĀCĪTĀJAS VĒSTS

Mācītāja Ilze Kuplēna-Ewart

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa lapā!

Lūdzu paklausieties Dāvidu Šmitu spēlējam Sv. Jāņa draudzes ērģeles.

JAUNĀKĀS ZIŅAS

Skatīt visas ziņas >

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >