Dāmu komiteja

Dāmu komiteja fiziski un garīgi atbalsta draudzes darbību un vajadzības, veicina draudzes sabiedrisko dzīvi un draudzes locekļu savstarpējo sadraudzību, kā arī rīko draudzes pēcpusdienas līdzekļu vākšanai. Dāmu komitejas locekles satiekas sēdēs katru mēnesi, izņemot vasarā, lai izplānotu turpmāko darbību. Aicinām jaunas dalībnieces nākt darboties dāmu komitejā. Priecājamies arī par kungu līdzdalību!

Kafijas galds pēc dievkalpojumiem

Rūpēšanās par atspirdzinājumiem pēc dievkalpojumiem ir svarīga daļa no dāmu komitejas darbības. Pakavēšanās kopā pēc dievkalpojuma, baudot kafiju un maizītes, veicina sadraudzību un iespēju draudzes locekļiem vienam ar otru tuvāk iepazīties un parunāties. Palīgi, kas būtu ar mieru kādā svētdienā saklāt galdu, sagādāt cienastu, uzvārīt un pasniegt kafiju, vai mazgāt traukus, ir laipni gaidīti un aicināti pieteikties pie dāmu komitejas priekšnieces.

Altāŗa ziedi

Ar ziediem izgreznojam altāri, lai redzamā veidā godinātu Dievu, pieminot kādu tuvinieku, vai atzīmējot kādu svarīgu dzīves notikumu. Draudzes locekļi, kas vēlētos dāvināt altāŗa ziedus kādā īpašā svētdienā, lūgti sazināties ar draudzes administrātori.

Līdzekļu vākšana

Rīkojam dažādus sarīkojumus vai draudzes pēcpusdienas pēc dievkalpojumiem, lai sagādātu līdzekļus draudzes vajadzībām un arī ziedotu labdarībai. Katru gadu ar ziedojumu atbalstām Palīdzība Latvijai komiteju, Toronto Latviešu Sestdienas skolu, Scott Mission, Daily Bread Food Bank, Star Santa Claus Fund u.c. Adventa laikā pārdodam pašu ceptās piparkūkas. Vienmēr noder papildus izpalīdzīgas rokas pie mīklas izrullēšanas un piparkūku cepšanas.

gathering
lvLV
Scroll to Top